STRATEGIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE 2016-2020

Despre Strategia Națională Anticorupție
Strategia Națională Anticorupție (SNA) 2016-2020, a fost adoptată prin Hotărârea Guvernului nr. 583/2016. Scopul principal al acesteia este promovarea integrității, prin aplicarea riguroasă a cadrului normativ şi instituţional de prevenire și combatere a corupției în România.
Strategia se adresează tuturor instituţiilor publice reprezentând puterea executivă, legislativă şi judecătorească, autorităţilor publice locale, mediului de afaceri şi societăţii civile.
  • Informații Interes Public - HG NR.583/2016
1). Legislația în baza căreia funcționează S.C. S.S.P.M.B. S.A.
Legea nr.31/1990
OUG nr.109/2011
Ordonanta nr.71/2002
2) Componența CA și directori 
Consiliul de Administrație:
  • Liliana Mâță - administrator, membru C.A.
  • Leonard Stelian Pădureanu - administrator, membru C.A. , 
  • Laurențiu Dan Rău - administrator, membru C.A.
  • Cosmin Necula - administrator, membru C.A.
  • Monica Mihaela-Chitic - administrator, membru C.A.   
Director General - Cosmin Necula        
3)  Procedura prin care s-a făcut selecția membrilor CA și a directorului general, precum și revocările din funcțiile respective în ultimii 3 ani și motivele revocărilor AICI
OUG nr.109/2011
4). Scrisoare de asteptări AICI
5). Contract de mandat AICI
6). Bugetul pentru investiții în fiecare dintre ultimii 3 ani financiari
Nu se aplică
7). Cheltuieli totale cu personalul in ultimii 3 ani ( inclusiv salarii, sporuri, traininguri sau formare profesionala, decontari si alte beneficii)
În lucru
8). Datoriile companiei către bugetul de stat, către instituțiile de creditare și către partenerii comerciali
Nu există datorii
9). Valoarea subvenției operationale primite de la bugetul de stat
Nu este cazul
10). Detalierea serviciilor sau bunurilor produse de companie în interes public
Nu este cazul
11). Obiectivul de politică publică a companiei
12). Situații de risc/ analiză de risc din domeniul de activitate al companiei
În lucru
13). Declaratia de aderare la SNA 2016-2020
Declarația de aderare SNA 2016-2020
14). Planul de integritate al companiei ( dezvoltat în concordanță cu ghidul de bună practică al OCDE privind controlul intern, etică și conformitatea) și mecanismul de sesizare a incidentelor de integritate
Plan de integritate
15). Raport de audit extern AICI !
16). Raport anual agreat
În lucru