ANUNT In atenția membrilor Consiliului de Administrație al SOCIETATII DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU SA

.

SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU SA anunță membrii Consiliului de Administrație că, asistată de expert independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL,  începe procesul  de evaluare în vederea selectării dintre membrii consiliului a Directorului General în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Societății,  respectivArt 13.3 – “Directorul General este numit dintre administratorii societății și are calitatea deadministrator executiv”.

Modificarea sistematizării rutiere pe strada Mihail Kogălniceanu la intersecția cu strada Războieni începând cu data de 04.09.2021

.

Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău în calitate de administrator al drumurilor publice din mun. Bacău, in baza solicitării Biroului Rutier Bacău aduce la cunoștință modificarea sistematizării rutiere pe strada Mihail Kogălniceanu la intersecția cu strada Războieni începând cu data de 04.09.2021.
În acest sens:
  • va fi restricționat virajul la stânga de pe strada Mihail Kogălniceanu către strada Războieni;
  • Pe strada Războieni la intersecția cu strada Mihail Kogălniceanu vor fi create două benzi de circulație, una destinată virajului la stânga către strada Oituz si o bandă de circulație destinată virajului la dreapta către strada Mihail Kogălniceanu.
 
Solicităm în mod respectuos tuturor conducătorilor auto conformarea  la noile reglementări și de asemenea, ne cerem scuze pentru eventualele inconveniente cauzate de noile reglementări, acestea fiind efectuate în scopul creșterii gradului de siguranță al cetățenilor municipiului Bacău.

Anunţ de recrutare pentru pozițiile de administratori ai SOCIETATAȚII DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A.

.

Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii de Servicii Publice Municipale Bacau S.A. din 10.08.2021

.

Comunicat - Hotararea Consiliului de Administratie nr.3 din data de 22.12.2020

.

Lucrări de extindere a rețelelor apă/canal și de branşare la sistemul de alimentare cu apă și la sistemul public de canalizare - Cartier Izvoare

Cartierul Izvoare - ”Habitat for Humanity”/Lucrări de extindere a rețelelor apă/canal și de branşare la sistemul de alimentare cu apă și la sistemul public de canalizare, pentru cele 36 de case construite prin proiectul BIG BUILD, al organizației Habitat for Humanity România.
Lucrările la rețeaua de alimentare cu apă sunt aproape finalizate și urmează montarea apometrelor pentru branșare, iar lucrările la rețeaua de canalizare sunt finalizate în proporție de 75 %, ultima etapă constând în realizarea stației de pompare a apelor uzate. SSPM a inceput lucrările în octombrie 2019, în baza contractului încheiat cu Municipiul Bacău.
26.02.2020

Comunicat 09.04.2019: Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău finalizează modernizarea Insulei de Agrement

Luni, 8 aprilie, S.C. Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A. a început lucrările, în baza contractului semnat cu Primăria Municipiului Bacău, pentru finalizarea restului de executat la modernizarea Insulei de Agrement din Bacău. 
În prima etapă a lucrărilor va fi realizată parcarea cu pavele, la intrarea pe insulă, cu o suprafață de 468 de metri pătrați și va fi finalizată reabilitarea rețelelor tehnico-edilitare (apă, canalizare, electricitate). În cea de-a doua etapă se vor finaliza obiectivele de investiții: Kidsland, Aqualand, Aquapark, perete escaladă, loc de popas şi recreere, seră, bibliotecă cu ceainărie, teatru în aer liber de 160 de locuri, ponton și depozit pentru bărci, alei pietonale şi piste pentru biciclişti, pasarelă pietonală, pod ș.a.m.d.
S.C. Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A.
8 aprilie 2019

 

Comunicat 18.03.2019: Lucrări de igienizare și întreținere în cimitirele municipiului Bacău

 
SSPM Bacău desfășoară, în această perioadă, primele activități de igienizare în cimitirele din municipiul Bacău, în calitate de administrator. Printre lucrările ce vor fi efectuate în această primavară se numără înlocuirea materialului dendrologic îmbătrânit și a mobilierului urban nefuncțional, renovarea toaletelor, amenajarea terenului, aleilor și a căilor de acces.
În Cimitirul Central (Eternitatea) a fost renovat gardul și fost înlocuit sistemul de alimentare cu apă potabilă din apropierea căii principale de acces, care se afla într-o stare avansată de degradare. Încă o cișmea va fi amenajată în capătul aleii principale, pentru a facilita accesul la alimentarea cu apă potabilă. Astfel de surse de alimentare vor fi amenajate în toate cele 7 cimitire preluate de SSPM.
De asemenea, s-a dispus înlăturarea aliniamentului marcat de arbori, din apropierea trotuarului. O mare parte dintre salcâmi prezentau semne de îmbătrânire și degradare. Astfel, pentru a evita alterarea funcționalității estetice a aliniamentului prin secționarea asimetrică a arborilor afectați, s-a decis înlocuirea copacilor îmbătrâniți cu alții tineri. Zona va fi supraînsămânțată cu gazon și vor fi plantați 40 de arbori cu rădăcini pivotante. S-a optat pentru specii cu rădăcini pivotante datorită particularităților ornamentale și rezistenței acestora la factorii pedologici, climatici și la poluarea urbană.
În toate cimitirele vor fi montate bănci și coșuri pentru deșeurile menajere, până în prezent fiind deja montate 90 de coșuri. În Cimitirul Șerbănești a fost suplimentat numărul pubelelor de colectare a deșeurilor. De asemenea, au fost dezafectate zonele neamenajate de depozitate a deșeurilor din incintele cimitirelor. În total au fost ridicate 15 tone e deșeuri.
În Cimitirul Sarata 1 au fost montate elemente de mobilier urban, iar aleile au fost amenajate cu pietriș. Terenul a fost dezafectat, suplimentat cu pământ pentru nivelare și însămânțat cu gazon.După finalizarea lucrărilor de igienizare și plantare, vor fi efectuate lucrări de renovare a grupurilor sanitare din incinta cimitirului și va fi înlocuită poarta de la intrare. În cimitirul Gherăiești va fi construită o toaletă, întrucât în prezent în incintă nu există grup sanitar.
În vederea amenajării peisagistice a incintelor cimitirelor din administrare, S.C. Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A. (SSPM Bacău) urmează să încheie un contract-cadru pe 2 ani, pentru livrarea de material dendrofloricol divers. Acesta va fi utilizat pentru revigorarea spațiilor verzi și amenajarea acestora prin înlocuirea exemplarelor îmbătrânite sau afectate.
S.C. Societatea de Servicii Publice Municipale Bacau S.A.
18 martie 2019
 
 

COMUNICAT 13.03.2019: Abonamente pentru parcările cu plată din Bacău. Fără taxă în weekend și după ora 18:00

 
Cetățenii interesați să achiziționeze abonamente pentru parcările publice din municipiul Bacău se pot prezenta la ghișeele din Piața Centrală și Piața Sud, de luni până vineri, în intervalul 8.00-18.00. Pentru a staționa în parcările din municipiu, aceștia pot opta pentru abonamente în valoare de 49 lei/ lună, 203 lei/6 luni sau 355 lei/an.
Abonamentele conferă posesorilor dreptul de staționare în oricare din parcările publice din municipiu pe perioada de valabilitate a abonamentului. Acestea pot fi solicitate atât de persoane fizice cât și de persoane juridice și vor cuprinde numărul de înmatriculare al autoturismului, perioada de valabilitate și indicații privind expunerea abonamentului într-un loc vizibil, astfel încât datele de identificare să poată fi observate cu ușurință.
SSPM Bacău informează cetățenii asupra faptului că staționarea în cele 16 parcări publice din municipiu se taxează în timpul săptămânii, de luni până vineri, în intervalul orar 8.00-18.00. După ora 18.00 și în weekend, posesorii de autovehicule pot staționa gratuit în parcările publice.În municipiul Bacău există 16 parcări publice cu plată (SMS, aparat de taxat, abonament) și 2 parcări rapide (Piața Centrală și Piața Sud) prevăzute cu bariere, unde taxarea se efectuează la ieșire, în funcție de durata de staționare.Pentru o oră de staționare în parcările publice prevăzute cu aparate de taxare, utilizatorii vor achita 1,5 lei. În parcările care nu sunt prevăzute cu aparate de taxare, plata se efectuează prin SMS la 7420 (0,42 euro/h). În parcările prevăzute cu barieră, utilizatorii vor achita 1,5 lei/h în primele 2 ore de staționare.
În calitate de administrator al parcărilor publice din municipiu, SSPM Bacău va utiliza taxele colectate în scopul suplimentării locurilor de parcare din Bacău și modernizării parcărilor existente. De asemenea, în zonele unde există rezerve de teren disponibile, vor fi amenajate parcări noi.
Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău
15.03.2019
 

COMUNICAT 01.02.2019: Activitatea SSPM la doi ani de la înființare: 57 de contracte cu municipalitatea în valoare de 19 milioane de lei

 
În cei doi ani de activitate, S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACAU S.A. a prestat servicii publice în valoare de 19 milioane de lei. În total, între Municipiul Bacău și SSPM au fost încheiate 57 contracte.
În perioada ianuarie-decembrie 2018, SSPM a desfășurat activități de reparații și amenajări, proiectare, confecționare și montare ornamente festive, întreținere a sistemului de iluminat public, tuns și cosit mecanic, reparații străzi și turnare covor asfaltic, organizare de evenimente. În luna noiembrie a fost aprobată delegarea către SSPM a gestiunii serviciilor de administrare a drumurilor, străzilor și cimitirelor din municipiu. Scopul urmărit de administrația locală prin delegarea serviciilor este de a simplifica procedurile birocratice premergătoare realizării efective a unei investiții.
Procedurile anevoioase de licitație sunt înlocuite cu prețuri fixe de efectuare a lucrărilor, negociate între Municipiul Bacău și SSPM.În 2018 au fost executate lucrări de turnare covor asfaltic pe străzile: Neagoe Vodă – 4482 mp, Chimiei – 1008 mp, Martir Horia - 3670 mp, Decebal – 3585 mp, Martir Cloșca- 512 mp, Iosif Cocea – 3662 mp, Ion Luca – 3131 mp, Nicu Enea – 3182 mp. În  cadrul contractelor de raparații și asfaltare a străzilor din municipiu, au fost utilizate 541 tone de mixtură pentru executarea a aproximativ 3000 de plombe. Valoarea totală a lucrărilor de turnare covor asfaltic a fost de 3,261,039.71 lei, iar valoarea totală a lucrărilor de plombări a fost de 920,461.43 lei.
Printre lucrările executate de SSPM in 2018 se regăsesc investiții importante pentru infrastructura urbană. În septembrie au început lucrările de reamenajare a intersecțiilor: Calea Romanului - B.-dul Unirii, Calea Romanului – Strada Tecuciului. În cadrul contractului în valoare de 3.958.799 lei fără TVA, SSPM a realizat proiectarea și execuția lucrărilor de reamenajare a intersecțiilor in sistem giratoriu, modernizare a trotuarelor, deviere a cablurilor de distribuție a energiei electrice ș.a.Primul  sens giratoriu a fost deja amenajat la intersecția străzilor Calea Romanului și Bulevardul Unirii.
La începutul lui 2019, imediat cum temperaturile vor permite, va fi finalizat și al doilea sens giratoriu din intersecția arterelor Calea Romanului și Strada Tecuciului. La final, întreaga infrastructură rutieră și de iluminat public din zonă va fi nouă.
În cadrul proiectului de modernizare a zonelor verzi din municipiul Bacău, SSPM a efectuat lucrări de igienizare, dezafectare și compactare a solului în Parcului Catedralei, în jurul lăcașului de cult. În baza contractului încheiat cu Municipiul Bacău, în Parcul Catedralei vor fi amenajate: alei, trotuare, terasamente, 107 locuri de parcare, zone de refugiu ș.a. Proiectarea și execuția lucrărilor însumează 1.033.571,60 lei fără TVA.
Contractul de mentenanță a sistemului de iluminat public s-a desfășurat în perioada 01.02.2018 - 23.10.2018 . În total, SSPM a efectuat 2678 intervenții la rețeaua de iluminat public a municipiului Bacău. Valoarea serviciilor prestate în cadrul contractului a fost de 305.397,40 lei fără TVA, iar valoarea materialelor utilizate a fost de 155.203,80 lei fără TVA.
În perioada mai-iunie, în cadrul contractului încheiat cu Municipiul Bacău, SSPM Bacău a efectuat activități de tuns și cosit mecanic (730 000 mp - iarbă, 17 000 de ml - gard viu).Începând din luna noiembrie, SSPM a prestat servicii de iluminat festiv pentru sărbătorile de iarnă 2018-2019Contractul a inclus următoarele categorii de lucrări: verificare echipamente de iluminat, remediere defecțiuni, montare module pe stâlpi și punere în funcțiune, mentenanța instalațiilor pe perioada funcționării și demontarea acestora la finalul contractului. În total, pe străzile din municipiu au fost montate 1075 module de iluminat festiv.
În luna decembrie SSPM a prestat servicii de organizare a Festivalului ”Sărbători de iarnă 2018”, constând în organizarea a două evenimente artistice: pe 1 Decembrie, cu ocazia aprinderii iluminatului festiv și pe 31 Decembrie, cu ocazia Revelionului. SSPM a asigurat personal tehnic pentru montarea și operarea echipamentelor specifice, contractarea artiștilor, regia de spectacol  și activități de management. În 2018, au susținut recitaluri în Bacău: Connect-R, LOREDANA, ALPHAVILLE, Ovidiu Lipan Țăndărică, Guz, Florin Vasilică ș.a.
SSPM a desfășurat în 2018 activități de reamenajare, reparații și igienizare a următoarelor obiective: Clădirea fostei Biblioteci Județene „Costache Sturdza“, pietonalul de granit din centrul municipiului, Teatrul de Vara ”Radu Beligan”, Școala ”Alexandru Șafran”, Bazinul de Înot ș.a. Totodată, au fost efectuate tratamente de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în unitățile școlare, în piețe, parcuri și la locurile de joacă din municipiul Bacău.
S.C. Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A.
01.02.2019

COMUNICAT DE PRESĂ: 14.01.2019 Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău a sprijinit Primăria Bacău la deszăpezirea orașului, după căderile masive de zăpadă

 
În perioada 11-14 ianuarie 2019, Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A. a sprijinit activitatea de deszăpezire a Primăriei Municipiului Bacău, cu șapte utilaje proprii și cu 50 de salariați.
Angajații societății au muncit în două schimburi și au intervenit la comanda Primăriei Municipiului Bacău, care a efectuat deszăpezirea cu Direcția Salubrizare, Agrement, Parcuri, în parcările cu plată din oraș, în stațiile de autobuz, în cimitire, în zonele de acces ale instituțiilor publice și ale școlilor.
Echipele de intervenție au acționat, în mod special, pe lângă cele 66 unități școlare din oraș (31 grădinițe, 18 școli gimnaziale, 12 licee și colegii, 5 creșe) și a fost monitorizată de Inspectoratul Școlar Județean, astfel încât copiii să nu aibă probleme de acces."

S.C. Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A

COMUNICAT 29.12.2018: Cum va fi restricționată circulația rutieră, în centrul municipiului Bacău, la concertele susținute de Alphaville, Ioana Ignat, Țăndărică și 10 Prăjini

Circulația rutieră va fi restricționată în municipiul Bacău pe 31 decembrie , de la ora 20, până pe 1 ianuarie 2018, la ora 6.00. Măsurile se datorează concertelor care vor avea de Revelion, în Municipiul Bacău, pe scena din parcarea Hotelului Moldova, în zona Parcului Trandafirilor unde sunt așteptați să participe mii de băcăuani.
Concertul „Revelion 2019“, organizat de Primăria Municipiului Bacău prin  Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A,. a primit avizul favorabil din partea Comisiei de avizare a manifestațiilor publice, constituită în baza legii 60/1991. Au fost obținute avizele necesare de la Inspectoratul de Poliție al Județului Bacău dar și de la Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgențe, pentru focul de artificii care va fi lansat din Parcul Catedralei, la ora 23.59.
Pentru buna desfășurare a a evenimentului se vor închide următoarele străzi, în intervalul 31 decembrie, ora 20.00 -1 ianuarie, ora 6.00:  Mihai Viteazu, tronsonul cuprins între intersecția cu Bulevardul Unirii și accesul din spatele Hotelului Moldova, Popa Șapcă, tronsonul cuprins între Vivariu și strada Mihai Viteazu, Nicolae Bălcescu, tronsonul cuprins între sensul giratoriu de pe strada 9 Mai și Statuia lui Ștefan cel Mare, George Bacovia, tronsonul cuprins între intersecția cu Banca Națională și statuia lui Ștefan cel Mare, Mihail Kogălniceanu, tronsonul cuprins între statuia lui Ștefancel Mare și intersecția cu străzile Oituz și Războieni.
S.C. Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A.
29 decembrie 2018

COMUNICAT DE PRESĂ 13.12.2018: Alphaville, Ioana Ignat și Ovidiu Lipan Țăndărică și Fanfara 10 Prăjini vor cânta, de Revelion, în Bacău

S.C. Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A. organizează pe 31 decembrie, la noaptea dintre ani, un spectacol, în cadrul căruia vor susține un recital Ioana Ignat, Alphaville, Ovidiu Lipan Țăndărică și Fanfara 10 Prăjini.
Evenimentul va avea loc pe scena care va fi amplasată pe strada Nicolae Bălcescu, în zona Parcului Trandafirilor. Fiecare artist va susține un recital de 45 de minute. La ora 12 va avea loc focul de artificii.
În prezent, Formația Alphaville, din Germania, îi are în componență pe Marian Gold (Hartwig Schierbaum), Carsten Brocker, David Goodes și Jakob Kiersch. Trupa a devenit populară în întreaga lume încă din anii 80, cu piese precum Big in Japan , Forever Young și Sounds Like A Melody.
S.C. Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A.
13 DECEMBRIE 2018

COMUNICAT 14.11.2018: SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU va prelua serviciile publice de administrare a drumurilor, străzilor, precum și a cimitirelor din municipiul Bacău

În cadrul ședinței Consiliului Local Bacău din data de 14.11.2018 a fost aprobată atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a străzilor și cimitirelor din municipiu către Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău. SSPM va administra străzile, parcările publice și cimitirele aparținând Municipiului Bacău.
În urma aprobării atribuirii contractului de delegare prin concesiune, SSPM va executa lucrări de construire, modernizare și întreținere a străzilor și a drumurilor din municipiu, va întreține instalațiile de dirijare a circulației, semafoarele, indicatoarele și marcajele rutiere. În total, SSPM va administra 332 de străzi din Bacău.
De asemenea, SSPM va administra cele 18 parcări cu plată și parcările rezidențiale din oraș.
Ca urmare a delegării serviciilor de administrare a cimitirelor, SSPM va asigura serviciile de întreținere, amenajare, reparații curente, pază a cimitirelor din municipiul Bacău și va asigura prestarea activităților necesare înhumării, precum și conducerea activității administrative specifice.
SSPM va asigura administrarea serviciilor conform regulamentelor aprobate în ședința Consiliului Local. În calitate de concesionar, Municipiul Bacău a stabilit standardele de calitate pe care SSPM se obligă să le îndeplinească în urma delegării serviciilor.
S.C. Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A. este o societate cu capital public, având ca unic actionar Municipiul Bacău, înființată prin Hotărârea Consiliului Local Bacău nr. 352 din 06.12.2016, cu scopul de a asigura creșterea eficienței și calității serviciilor publice.
S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A.
14.11.2018                                                                            

 

COMUNICAT 02.11.2018: A fost asfaltată integral strada Ion Luca. Încep lucrările pe străzile Nicu Enea, Cronicar Neculce și 1 Mai

În zilele de 1 și 2 noiembrie, Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A. a finalizat lucrările de asfaltare a străzii Ion Luca, de la intersecția cu strada George Bacovia, până la intersecția cu strada Mioriței.
În cele două zile, traficul rutier a fost restricționat pe această porțiune. Strada a fost frezată și curățată, după care a fost amorsată cu emulsie cationică, peste care a fost așternut geocompozitul și covorul asfaltic. Strada Ion Luca are 3072 de metri pătrați, pe o lungime totală de 401 metri.
Începând de luni, 5 noiembrie, Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A. va începe lucrările de frezare pe străzile Nicu Enea, Cronicar Neculce și 1 Mai, care vor fi asfaltate cu covor asfaltic.S.C.
Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A.
2 noiembrie 2018

 

COMUNICAT DE PRESĂ 24.09.2018: Începe asfaltarea străzii Iosif Cocea din municipiul Bacău

 Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău va asfalta marți, 25 septembrie, strada Iosif Cocea. Se va turna covor asfaltic pe o suprafață de carosabil de aproximativ 3600 de metri pătrați, pe o lungime 490 de metri și 7,5 metri, lățime.  
În ultimile zile, S.C. Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A. a frezat carosabilul pe toată lungimea străzii.Asfaltarea se va face pe etape, până la sfărșitul săptămânii, asftfel: pe strada Iosif Cocea, de la intersecția cu strada Ștefan Cel Mare- până la intersecția cu strada 22 decembrie, de la intersecția cu strada 22 decembrie – până la intersecția cu strada Logofăt Tăutu iar ultima etapă va fi până la intersecția cu strada Buciumului, unde se termină strada Iosif Cocea.
Rugăm posesorii de autovehicole să nu parcheze pe strada Iosif Cocea în zilele în care este programată asfaltarea. Pe  durata lucrărilor, S.C. Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A. beneficiază de sprijinul unei echipe de la Poliția Locală a Municipiului Bacău, care va asigura siguranța traficului.
S.C. Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A.
24 septembrie 2018

 

COMUNICAT DE PRESĂ 23.09.2018: Lucrări în Parcul Catedralei. O parcare și o zona de recreere vor fi amenajate pentru băcăuani.

În baza contractului încheiat cu Municipiul Bacău, Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău va amenaja spaţiul din proximitatea clădirii Catedralei și va construi o parcare pe latura nordică a amplasamentului ce încadrează Catedrala Ortodoxă „Înălţarea Domnului”. Zona ce urmează șă fie amenajată este delimitată de străzile Bulevardul Unirii, strada George Bacovia şi strada Lucreţiu Pătrăşcanu.
În etapa de proiectare s-a ținut cont de contextul arhitectural şi de specificul zonei, urmăridu-se în mod special integrarea armonioasă în ansamblul Parcului Catedralei. Vor fi amenajate trotuare, spaţii verzi, zone de refugiu și vor fi montate corpuri și stâlpi de iluminat arhitectural, pentru a pune în valoare zona.Parcarea va avea 107 locuri, iar accesul autoturismelor în incintă se va realiza din strada Lucrețiu Pătrășcanu. Pe parcursul execuției lucrărilor vor fi instituite unele restricţii de circulaţie, conform prevederilor Ordinului MT-MI 1112/411/2000.
Trotuarele vor fi amenajate din pavele de beton vibropresat montate pe un pat de nisip, iar in lateral vor fi montate elemente de mobilier urban (bănci, coșuri menajere).Va fi amenajată o zonă centrală de relaxare și alei ce vor lega diferitele zone ale parcului. De asemenea, vor fi realizate platforme prevăzute cu rampe de acces, iar spațiile verzi vor fi amenajate cu gazon, plante floricole perene, arbusti și rășinoase de talie medie.
Valoarea totală a contractului este de 1.033.571,60 de lei făra TVA, sumă ce include proiectarea și execuția lucrărilor.Durata contractului este de 6 luni, la finalul cărora Parcul Catedralei va deveni o zonă de promenadă și de recreere pentru băcăuani.
23 septembrie
  Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău 

COMUNICAT DE PRESĂ 20.09.2018: Reamenajare intersecție în sistem giratoriu pentru străzile Calea Romanului-Bulevardul Unirii

S.C. Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A. începe din data de 20 septembrie 2018 execuția lucrărilor în cadrul proiectului „Reamenajare intersecție în sistem giratoriu pentru străzile Calea Romanului-Bulevardul Unirii“, în baza contractului semnat cu Municipiul Bacău. Durata execuției lucrărilor este de 10 luni și 10 zile.
Valoarea totală a contractului, ce cuprinde proiectul și execuția lucrărilor, este estimată la 3.958 milioane de lei, fără TVA.
În prima etapă a fost realizat proiectul tehnic, planul de management al traficului, planul de securitate și sănătate în muncă, au fost obținute avizele, au fost realizate caietele de sarcini, documentațiile tehnice de organizare a execuției lucrărilor și a fost obținută autorizația de construcție.
Miercuri, 19 septembrie, Societății de Servicii Publice Municipale Bacău i-a fost predat frontul de lucru, unde va executa lucrările.
În zonă, Calea Romanului are câte două benzi de circulație pe sens, fiecare cu lățimea de 3,5 metri, ce se păstrează până la intrarea în oraș, iar Bulevardul Unirii, dinspre Letea Veche are trei benzi de circulație, două spre Letea Veche și una spre Bacău, fiecare cu lățimea de 3,5 metri.
Primul sens giratoriu va fi realizat la intersecția strada Calea Romanului, cu Bulevardul Unirii, în zona insulei din spațiul verde și a bretelei de acces existente, astfel creându-se posibilitatea intrării dinspre Letea Veche spre municipiul Bacău, în condiții de siguranță și confort.
Al doilea sens giratoriu va fi realizat la intersecția Calea Romanului cu Calea Tecuciului în zona spațiului verde dintre acestea și breteaua de legătură existentă, creându-se astfel posibilitatea măririi capacității de acces dinspre Letea Veche spre oraș.
Pentru realizarea investiției și îmbunătățirea semnificativă a condițiilor de trafic va fi realizat un nou sistem rutier. Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A. va moderniza atât porțiunile carosabile din zonă, care vor fi reasfaltate, cât și trotuarele,  care vor fi amenajate cu pavele.
20 septembrie     S.C. Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A.

COMUNICAT 04.08.2018: S.S.P.M. Bacău continuă lucrările de reparaţii şi întreţinere a străzilor din Municipiul Bacău

S.C. S.S.P.M.Bacau S.A. continua lucrările de reparații în cadrul contractului nr.68805/2018, pe străzile Bicaz, Aviatori, Chimiei, Aeroportului, Neptun, Victor Babeș. Sunt prevăzute intervenții pentru remedierea stării asfaltului, lucrări de întreținere a aleilor, străzilor și parcărilor cu mixtură la cald și turnarea de covoare asfaltice. Intervenții vor fi efectuate și pe strada Chimiei, unde va fi turnat covor asfaltic, urmând ca în data de 08 august să fie finalizate lucrările pe strada/zona Neagoe Vodă. De asemenea, în urma finalizării lucrărilor la rețeaua de gaz, echipele vor putea interveni pentru reparații și pe strada Prelungirea Bradului. Departament Relaţii Publice
S.C Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A
4 august 2018 

COMUNICAT DE PRESĂ 10.05.2018 - Societatea Primăriei Municipiului Bacău cosește 73 de hectare de iarbă și buruieni și 17 kilometri liniari de gard viu

 
Angajații Societății de Servicii Publice Municipale Bacău S.A. au început, în ultimile zile ale lunii aprilie, să cosească iarba și buruienile în cartierele de sud ale municipiului Bacău. Concomitent se desfășoară și activitatea de tundere a gardului viu. La finalul ficărei zile sunt adunate și transportate resturile vegetale dar și gunoaiele găsite în zona în care se desfășoară activitatea. În municipiul Bacău există 543 de hectare de zonă verde potrivit evidențelor Primăriei Municipiului Bacău.
Contractul semnat de Primăria Municipiului Bacău cu S.C. Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A., cu numărul 68925, din 24 aprilie 2018, este în valoare totală de 233 597 de lei, din care 37 297 este TVA. Pentru suma de 191 114 lei, SSPM Bacău trebuie să tundă 730 000 de metri pătrați de iarbă și buruieni iar pentru suma de 42 483 de lei, 17 000 de metri liniari de gard viu.Potrivit caietelor de sarcini, activitatea de cosit mecanic pentru suprafața de 730 000 metri pătrați se va desfășura în perioada aprilie-iulie 2018.
Muncitorii de la Societatea de Servicii Publice Municipale din Bacău lucrează acum la cosirea ierbii, cu mijloace  mecanizate, în cvartalele din municipiul Bacău, greblează suprafețele cosite și adună resturile vegetale și deșeurile de altă natură (hârtii, plastic, crengi, gunoaie) existente pe suprafețele înierbate. La finalul fiecărei zile sunt strânse și transportate gunoaiele și resturile vegetale. Norma minimă de cosit pe zi, calculată în funcție de normative, raportată la numărul de ore și angajați implica, este de 12 000 metri pătrați pe zi.
Societatea noastră are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru a evita deteriorarea materialului dendrologic plantat în perimetrul de lucru și provocarea oricăror pagube persoanelor, proprietăților publice sau private, rezultate de pe urma metodelor de lucru utilizate. Eventualele pagube vor fi suportate de societate.În paralel, SSPM Bacău efectuează și tunderea gardului viu, în baza contractului semnat cu Primăria Municipiului Bacău. În următoarele trei luni, SSPM Bacău are obligația să tundă 17 000 de metri liniari de gard viu, să strângă resturile vegetale și gunoaiele din zona gardurilor vii. Ritmul de lucru minim este de 300 de metri liniari pe zi. Societatea dispune de personal, unelte și mijloace mecanice performante și echipamente de protecțieS.C.
Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A. s-a dotat pentru îndeplinirea în bune condiții, cu respectarea normelor legale, a contractului semnat cu Primăria Municipiului Bacău.Au fost achiziționate: greble, mături, prelate de protecție, mănuși, veste reflectorizante, salopete, tricouri, șăpci, cizme rezistente la apă și noroi, pelerine, încălțăminte de protecție, cu talpă aderentă, căști de protecție, ochelari de protecție și antifoane pentru protejarea auzului dar și unelte precum: foarfecă de tuns gard viu, motocoasă cu fir, drujbă și fierăstrău mecanic. Pentru respectarea normelor de securitate în muncă s-au făcut instruiri la locul de muncă pentru evitarea oricărui incident.
S.C Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A.
10 mai 2018      
 

Comunicat 09.05.2018 - Cum arată proiectul creșei moderne de pe strada Prieteniei, realizat de Societatea de Servicii Publice a Municipiului Bacău

 45 de copii preșcolari vor avea condiții moderne la creșa proiectată de S.C. Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A., care se află în etapa finală a avizelor și studiului de fezabilitate. Amplasamentul creșei a fost stabilit pe strada Prieteniei, în incinta Școlii „Georgeta Mircea Cancicov“, loc în care există 2555 metri pătrați pe domeniul public al Municipiului Bacău. Imobilul va avea o suprafață desfășurată de 956,6 metri pătrați. 
Clădirea viitoarei creșe de pe strada Prieteniei, nr 73, din municipiul Bacău, se va învecina la nord cu sala de sport a Școlii „Georgeta Mircea Cancicov“ (fosta Școala nr 4), la est cu sediul școlii, la sud cu strada Primăverii iar la vest cu strada Bucium.
În incinta în care se va construi grădinița se află mai multe clădiri: Școala nr 4-„Georgeta Mircea Cancicov“, Grădinița cu program normal, nr 5, sala de sport, centrala termică, o magazie și un garaj. Între sala de sport și grădiniță există un teren liber, cu suprafața de 2555 de metri pătrați, pe care se va construi creșa, cu regim de înălțime parter, cu cinci clase. 
Potrivit proiectului realizat de echipa Biroului de Proiectare al SSPM Bacău, imobilul va fi construit pe cadre din beton armat, cu stâlpi și grinzi. Pereții exteriori vor fi din B.C.A., de 30 de centimetri grosime la exterior și 15 centimetri, la pereții din interiorul clădirii. Acoperișul va fi de tip terasă necirculabilă, cu atic din beton armat. Accesul la clădire se va face din strada Bucium, dinspre vest, prin două alei pietonale și una pentru autoturisme, pentru aprovizionarea cu alimente. 
Cum vor fi folosite spațiile
În spațiile grădiniței vor funcționa patru grupe de copii de 3-5 ani și o grupă mică, pentru copii de 1-2 ani. Grădinița este compartimentată astfel încât la fiecare două clase să existe un spațiu de joacă, două dormitoare și câte un grup sanitar. 
În proiect sunt prevăzute șase grupuri sanitare, din care trei vor fi doar pentru copii. Grădinița este prevăzută și cu două săli de mese. 
În cadrul imobilului micuții vor avea trei terase acoperite, în aer liber, în care vor fi amenajate locuri de joacă. În curte va fi realizat un alt spațiu de recreere. 
Viitoarea grădiniță va fi dotată cu: două oficii alimentare, o bucătărie, un depozit pentru alimente, spălătorie, depozit pentru lenjeria folosită în dormitoare, depozit pentru jucării, izolator, cabinet medical, vestiare, birou conducere și un birou administrativ.
Proiectul creșei moderne prevede toate elementele de siguranță împotriva incendiilor, cerute de normele în vigoare. Finisajele vor fi realizate din materiale cu aspect modern și rezistente în timp. 
Construirea unei noi creșe în municipiul Bacău este motivată de deficitul de locuri în învățământul preșcolar. Prin investițiile realizate de Primăria Municipiului Bacău, în 2017, numărul de locuri disponibile în creșele din oraș s-a dublat. În momentul de față 447 de copii au acces la educație preșcolară, în condiții europene. 
S.C Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A
9 mai 2018

Comunicat 08.05.2018 - Cum va arăta Piața Centrală, după amplasarea noilor module. Proiectul Societății de Servicii Publice Municipale

S.C. Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A. lucrează la realizarea studiului de fezabilitate la proiectul de modernizare al Pieței Centrale. Vor fi amplasate noi module, care vor oferi o mai bună funcționalitate spațiilor în care se desfășoară activități comerciale. 
În cadrul complexului, la cererea beneficiarului, Municipiul Bacău, sunt prevăzute noi spații de alimentație publică, de tipul cafenea, covrigarie, fast-food, etc, dotate cu grup sanitar, spațiu depozitare, echipate în funcție de specificul activității. 
Parterul va fi deschis circulației pietonale, spațiile comerciale vor fi prevazute cu vitrine, etajul va fi prevazut la exterior cu panouri pentru publicitate. Finisajele interioare vor depinde de soluția finală aleasă de beneficiar, pardoseala va fi din vopsea epoxidică, pentru a asigura curățenia facilă și aspectul plăcut.
Proiectantul va stabili și va evalua lista de dotări și echipamente necesare funcționării optime a construcției. Mai mult, acesta va include în devizul general și costurile estimative de racordare la rețeaua de energie electrică, alimentare cu apă și canalizare. Se dorește construcția unui complex nou de module comerciale cu regimul de înălțime P+1E. Parterul se organizează în așa fel încât să se asigure accesul liber și nerestricționat spre clădirea centrală a Pieței. Căile de acces și coridoarele de circulație se vor dimensiona conform normativelor în vigoare. Noul complex va asigura un minim de 165 de unități comerciale care vor avea o suprafață aproximativă de 9mp. 
Lucrări pentru înfrumusețarea zonei
Beneficiarul dorește realizarea unui nou pavaj în jurul centrului comercial, refacerea iluminatului public în zonă și recuperarea materialelor de la vechile module. 
În prezent, în fata clădirii principale a Pieții Centrale din Bacău există un complex de 165 de module pe structura metalică ușoară cu funcțiunea de spații comerciale, grupate în 3 grupuri de baterii astfel : 7 baterii de 16 module, una de 13 module și 4 baterii de 10 module. 
Acestea sunt acoperite cu policarbonat. Starea lor este depreciată considerabil datorita calității inferioarae a materialelor folosite in construirea lor cât și a gradului avansat de uzura datorat timpului și utilizarii intensive. Luminozitatea este insuficientă prin invelitoarea de policarbonat, care este spartă. În zona de amplasare a modulelor cât și pe laterala din dreapta a pieței(zona pietonal), pavajul existent este deteriorat, având o vechime de peste 20 de ani.
S.C. Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A.

Comunicat 27.04.2018 - Societatea de Servicii Publice a Municipiului Bacău continuă dezinsecția în parcurile din municipiul Bacău

Începând cu data de 28 aprilie, angajații Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A. vor efectua acțiuni de dezinsecție în mai multe parcuri din Municipiului Bacău: Cancicov, Ghereiești, Trandafirilor, Catedralei, Olimpic și Nord
Activitatea este efectuată în baza contractului semnat de S.C. Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A. cu Direcția Salubrizare, Agrement, Parcuri din cadrul Primăriei Municipiului Bacău, pe 27 aprilie, în valoare de 178 616 lei. Dezinsecția se va face pe o suprafață totală de 992 313 metri pătrați. 
Pe această cale, SSPM Bacău informează cetățenii asupra desfășurării acțiunilor de dezinsecție și combatere a dăunătorilor (căpușe, țânțari, omizi defoliatoare, gândaci etc. ) în parcurile și locurile de joacă din municipiu.
Acțiunea constă în aplicarea tratamentelor la sol, iar semnalarea efectuării lucrărilor de dezinsecție se va realiza și prin afișaje informative amplasate în apropierea obiectivelor vizate. Tratamentele vor fi efectuate în condiții corespunzatoare, respectând prevederile legale de protecția mediului și de securitate și sănătate a populației. 
Angajații SSPM Bacău au efectuat, recent, lucrări de dezinsecție în piețele orașului dar și în zona mai multor unități școlare, în baza contractelor semnate cu Primăria Municipiului Bacău.
S.C. Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A.
FOTO desinsecție în piețele municipiului Bacău

Comunicat 05.04.2018 - SSPM Bacău modernizează și amenajează clădirea în care a funcționat Biblioteca Județeană. Primăria mută aici Starea Civilă

Lucrările de reparații și igienizare de la clădirea fostei Biblioteci Județene „Costache Sturdza“ Bacău, unde a funcționat „Centrul pentru acțiuni de salvare și prevenire a dezastrelor“, sunt executate de S.C. Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A., în baza contractului semnat cu Municipiul Bacău, pe 23 martie.
Valoarea investițiilor este de 116,999 de lei, la care se adaugă TVA, în valoare de 22,229 de lei, iar termenul de finalizare este de 45 de zile.
Potrivit caietului de sarcini, SSPM Bacău trebuie să realizeze igienizarea încăperilor, văruirea lor, repararea eventualelor defecțiuni apărute la pereți. Societatea va construi un podium specific pentru oficierea căsătoriilor și va amenaja o încăpere, tranformată în arhivă, care va fi dotată cu rafturi, gratii de protecție la ferestre și la uși. În birourile în care se va lucra cu publicul vor fi montate pupitre, tip ghișeu. O altă cameră, în care vor fi depozitate certificatele de stare civilă, va fi dotată cu gratii la uși și ferestre.
În cadrul aceluiași contract este prevăzută construirea unei rampe de acces pentru persoanele cu dizabilități, realizarea și montarea unui avizier la intrarea în clădire, identificarea și repararea defecțiunilor apărute la învelitoarea acoperișului, confecționarea de rafturi metalice pentru arhivă, dar și investiții la grupurile sanitare.
Imobilul în care a funcționat Biblioteca Județeană „Costache Sturdza“ și care găzduiește  „Centrul pentru Acţiuni de Salvare şi Prevenire a Dezastrelor“ a fost consolidat și reamenajat cu fonduri de la Consiliul Județean Bacău, Guvernul României și Banca Mondială, în anul 2010.  Înainte de această investiție,  clădirea se afla într-o stare avansată de deteriorare, cu risc seismic.  Clădirea, inclusă în Lista Monumentelor, Ansamblurilor şi Siturilor Istorice, este compusă din 2 corpuri - Corpul A, construit dupa anul 1850 şi Corpul B, construit în anul 1896.
S.C. Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A. estimează finalizarea lucrărilor până pe 25 aprilie. După această dată, Primăria Municipiului Bacău va muta în spațiile igienizate și amenajate Serviciul de Stare Civilă.
S.C. Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A.

Comunicat 29.03.2018 - Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A. a început lucrările de întreținere a străzilor din orașul Bacău

În data de 26 martie a fost semnat contractul de lucrări, de întreținere a străzilor și parcărilor, între Municipiul Bacău și S.C. Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A., în valoare de un milion de lei, cu tot cu TVA.
În graficul lucrărilor sunt  incluse, până în prezent, 48 de străzi din oraș, afectate după anotimpul rece, de uzură și traficul rutier. În cadrul contractului sunt prevăzute lucrări de întreținere, de plombare a suprafețelor carosabile și necarosabile, cu mixtură stocabilă dar și lucrări de întreținere a aleilor, străzilor și parcărilor, cu mixtură la cald.
În data de 28 martie, Primăria Municipiului Bacău, prin Direcția de Drumuri, Rețele și Iluminat, a emis autorizația de execuție. Lucrările se efectuează cu avizul Serviciului Poliției Rutiere, cu respectarea tuturor măsurilor, atât pe timp de zi, cât și pe timp de noapte. La fiecare etapă a lucrărilor va fi convocat un specialist al Direcției Drumuri Publice a Municipiului Bacău.
Potrivit contractului, lucrările de întreținere a străzilor, aleilor și parcărilor cu mixtură la cald sunt evaluate la 632 de mii de lei, lucrările de întreținere și plombare a străzilor, la 169 de mii de lei, iar lucrările de întreținere a suprafețelor carosabile și necarosabile, cu materialul pus la dispoziție de achizitor, la 39 de mii de lei.
SSPM Bacău răspunde de calitatea lucrărilor, iar pentru acest contract garanția de bună execuție este de 84033 de lei. 
Printre străzile care sunt în graficul de lucrări ale S.C. Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A, stabilit de Direcția Drumuri a Municipiului Bacău, se numără:  Alexandru Șafran, Chimiei, Bicaz, Bucegi, Henri Coandă, ș.a.
S.C. Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A.

 

Comunicat 05.02.2018 - În data de 26 ianuarie, Municipiul Bacău a semnat, în calitate de beneficiar, contractul „Servicii de mentenanță a sistemului de iluminat public din municipiul Bacău“ cu S.C. Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A.

În data de 26 ianuarie, Municipiul Bacău a semnat, în calitate de beneficiar, contractul „Servicii de mentenanță a sistemului de iluminat public din municipiul Bacău“ cu S.C. Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A.
Conform prevederilor caietului de sarcini, serviciile de întreținere a iluminatului public și materialele sunt estimate pentru acest an la suma de 460.675 lei (manoperă  347.469 de lei, iar valoarea materialelor, la 113.206 lei), la care se adaugă TVA, în valoare de 87.528 de lei. Contractul a intrat în vigoare la data de 5 februarie, odată cu constituirea garanției de bună execuție și primirea primei comenzi.
Potrivit auditului energetic al sistemului de iluminat public, finalizat în luna decembrie 2017, starea sistemului este precară, în ultimii 15 ani s-au modernizat doar 7% din stâlpi și 10% din corpurile de iluminat, în cadrul unor proiecte cu finanțare europeană sau de la bugetul local. 

Comunicat - Hotararea Consiliului de Administratie nr.3 din data de 22.12.2020

.

Lucrări de extindere a rețelelor apă/canal și de branşare la sistemul de alimentare cu apă și la sistemul public de canalizare - Cartier Izvoare

Cartierul Izvoare - ”Habitat for Humanity”/Lucrări de extindere a rețelelor apă/canal și de branşare la sistemul de alimentare cu apă și la sistemul public de canalizare, pentru cele 36 de case construite prin proiectul BIG BUILD, al organizației Habitat for Humanity România.
Lucrările la rețeaua de alimentare cu apă sunt aproape finalizate și urmează montarea apometrelor pentru branșare, iar lucrările la rețeaua de canalizare sunt finalizate în proporție de 75 %, ultima etapă constând în realizarea stației de pompare a apelor uzate. SSPM a inceput lucrările în octombrie 2019, în baza contractului încheiat cu Municipiul Bacău.
26.02.2020

Comunicat 09.04.2019: Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău finalizează modernizarea Insulei de Agrement

Luni, 8 aprilie, S.C. Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A. a început lucrările, în baza contractului semnat cu Primăria Municipiului Bacău, pentru finalizarea restului de executat la modernizarea Insulei de Agrement din Bacău. 
În prima etapă a lucrărilor va fi realizată parcarea cu pavele, la intrarea pe insulă, cu o suprafață de 468 de metri pătrați și va fi finalizată reabilitarea rețelelor tehnico-edilitare (apă, canalizare, electricitate). În cea de-a doua etapă se vor finaliza obiectivele de investiții: Kidsland, Aqualand, Aquapark, perete escaladă, loc de popas şi recreere, seră, bibliotecă cu ceainărie, teatru în aer liber de 160 de locuri, ponton și depozit pentru bărci, alei pietonale şi piste pentru biciclişti, pasarelă pietonală, pod ș.a.m.d.
S.C. Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A.
8 aprilie 2019

 

Comunicat 18.03.2019: Lucrări de igienizare și întreținere în cimitirele municipiului Bacău

 
SSPM Bacău desfășoară, în această perioadă, primele activități de igienizare în cimitirele din municipiul Bacău, în calitate de administrator. Printre lucrările ce vor fi efectuate în această primavară se numără înlocuirea materialului dendrologic îmbătrânit și a mobilierului urban nefuncțional, renovarea toaletelor, amenajarea terenului, aleilor și a căilor de acces.
În Cimitirul Central (Eternitatea) a fost renovat gardul și fost înlocuit sistemul de alimentare cu apă potabilă din apropierea căii principale de acces, care se afla într-o stare avansată de degradare. Încă o cișmea va fi amenajată în capătul aleii principale, pentru a facilita accesul la alimentarea cu apă potabilă. Astfel de surse de alimentare vor fi amenajate în toate cele 7 cimitire preluate de SSPM.
De asemenea, s-a dispus înlăturarea aliniamentului marcat de arbori, din apropierea trotuarului. O mare parte dintre salcâmi prezentau semne de îmbătrânire și degradare. Astfel, pentru a evita alterarea funcționalității estetice a aliniamentului prin secționarea asimetrică a arborilor afectați, s-a decis înlocuirea copacilor îmbătrâniți cu alții tineri. Zona va fi supraînsămânțată cu gazon și vor fi plantați 40 de arbori cu rădăcini pivotante. S-a optat pentru specii cu rădăcini pivotante datorită particularităților ornamentale și rezistenței acestora la factorii pedologici, climatici și la poluarea urbană.
În toate cimitirele vor fi montate bănci și coșuri pentru deșeurile menajere, până în prezent fiind deja montate 90 de coșuri. În Cimitirul Șerbănești a fost suplimentat numărul pubelelor de colectare a deșeurilor. De asemenea, au fost dezafectate zonele neamenajate de depozitate a deșeurilor din incintele cimitirelor. În total au fost ridicate 15 tone e deșeuri.
În Cimitirul Sarata 1 au fost montate elemente de mobilier urban, iar aleile au fost amenajate cu pietriș. Terenul a fost dezafectat, suplimentat cu pământ pentru nivelare și însămânțat cu gazon.După finalizarea lucrărilor de igienizare și plantare, vor fi efectuate lucrări de renovare a grupurilor sanitare din incinta cimitirului și va fi înlocuită poarta de la intrare. În cimitirul Gherăiești va fi construită o toaletă, întrucât în prezent în incintă nu există grup sanitar.
În vederea amenajării peisagistice a incintelor cimitirelor din administrare, S.C. Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A. (SSPM Bacău) urmează să încheie un contract-cadru pe 2 ani, pentru livrarea de material dendrofloricol divers. Acesta va fi utilizat pentru revigorarea spațiilor verzi și amenajarea acestora prin înlocuirea exemplarelor îmbătrânite sau afectate.
S.C. Societatea de Servicii Publice Municipale Bacau S.A.
18 martie 2019
 
 

COMUNICAT 13.03.2019: Abonamente pentru parcările cu plată din Bacău. Fără taxă în weekend și după ora 18:00

 
Cetățenii interesați să achiziționeze abonamente pentru parcările publice din municipiul Bacău se pot prezenta la ghișeele din Piața Centrală și Piața Sud, de luni până vineri, în intervalul 8.00-18.00. Pentru a staționa în parcările din municipiu, aceștia pot opta pentru abonamente în valoare de 49 lei/ lună, 203 lei/6 luni sau 355 lei/an.
Abonamentele conferă posesorilor dreptul de staționare în oricare din parcările publice din municipiu pe perioada de valabilitate a abonamentului. Acestea pot fi solicitate atât de persoane fizice cât și de persoane juridice și vor cuprinde numărul de înmatriculare al autoturismului, perioada de valabilitate și indicații privind expunerea abonamentului într-un loc vizibil, astfel încât datele de identificare să poată fi observate cu ușurință.
SSPM Bacău informează cetățenii asupra faptului că staționarea în cele 16 parcări publice din municipiu se taxează în timpul săptămânii, de luni până vineri, în intervalul orar 8.00-18.00. După ora 18.00 și în weekend, posesorii de autovehicule pot staționa gratuit în parcările publice.În municipiul Bacău există 16 parcări publice cu plată (SMS, aparat de taxat, abonament) și 2 parcări rapide (Piața Centrală și Piața Sud) prevăzute cu bariere, unde taxarea se efectuează la ieșire, în funcție de durata de staționare.Pentru o oră de staționare în parcările publice prevăzute cu aparate de taxare, utilizatorii vor achita 1,5 lei. În parcările care nu sunt prevăzute cu aparate de taxare, plata se efectuează prin SMS la 7420 (0,42 euro/h). În parcările prevăzute cu barieră, utilizatorii vor achita 1,5 lei/h în primele 2 ore de staționare.
În calitate de administrator al parcărilor publice din municipiu, SSPM Bacău va utiliza taxele colectate în scopul suplimentării locurilor de parcare din Bacău și modernizării parcărilor existente. De asemenea, în zonele unde există rezerve de teren disponibile, vor fi amenajate parcări noi.
Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău
15.03.2019
 

COMUNICAT 01.02.2019: Activitatea SSPM la doi ani de la înființare: 57 de contracte cu municipalitatea în valoare de 19 milioane de lei

 
În cei doi ani de activitate, S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACAU S.A. a prestat servicii publice în valoare de 19 milioane de lei. În total, între Municipiul Bacău și SSPM au fost încheiate 57 contracte.
În perioada ianuarie-decembrie 2018, SSPM a desfășurat activități de reparații și amenajări, proiectare, confecționare și montare ornamente festive, întreținere a sistemului de iluminat public, tuns și cosit mecanic, reparații străzi și turnare covor asfaltic, organizare de evenimente. În luna noiembrie a fost aprobată delegarea către SSPM a gestiunii serviciilor de administrare a drumurilor, străzilor și cimitirelor din municipiu. Scopul urmărit de administrația locală prin delegarea serviciilor este de a simplifica procedurile birocratice premergătoare realizării efective a unei investiții.
Procedurile anevoioase de licitație sunt înlocuite cu prețuri fixe de efectuare a lucrărilor, negociate între Municipiul Bacău și SSPM.În 2018 au fost executate lucrări de turnare covor asfaltic pe străzile: Neagoe Vodă – 4482 mp, Chimiei – 1008 mp, Martir Horia - 3670 mp, Decebal – 3585 mp, Martir Cloșca- 512 mp, Iosif Cocea – 3662 mp, Ion Luca – 3131 mp, Nicu Enea – 3182 mp. În  cadrul contractelor de raparații și asfaltare a străzilor din municipiu, au fost utilizate 541 tone de mixtură pentru executarea a aproximativ 3000 de plombe. Valoarea totală a lucrărilor de turnare covor asfaltic a fost de 3,261,039.71 lei, iar valoarea totală a lucrărilor de plombări a fost de 920,461.43 lei.
Printre lucrările executate de SSPM in 2018 se regăsesc investiții importante pentru infrastructura urbană. În septembrie au început lucrările de reamenajare a intersecțiilor: Calea Romanului - B.-dul Unirii, Calea Romanului – Strada Tecuciului. În cadrul contractului în valoare de 3.958.799 lei fără TVA, SSPM a realizat proiectarea și execuția lucrărilor de reamenajare a intersecțiilor in sistem giratoriu, modernizare a trotuarelor, deviere a cablurilor de distribuție a energiei electrice ș.a.Primul  sens giratoriu a fost deja amenajat la intersecția străzilor Calea Romanului și Bulevardul Unirii.
La începutul lui 2019, imediat cum temperaturile vor permite, va fi finalizat și al doilea sens giratoriu din intersecția arterelor Calea Romanului și Strada Tecuciului. La final, întreaga infrastructură rutieră și de iluminat public din zonă va fi nouă.
În cadrul proiectului de modernizare a zonelor verzi din municipiul Bacău, SSPM a efectuat lucrări de igienizare, dezafectare și compactare a solului în Parcului Catedralei, în jurul lăcașului de cult. În baza contractului încheiat cu Municipiul Bacău, în Parcul Catedralei vor fi amenajate: alei, trotuare, terasamente, 107 locuri de parcare, zone de refugiu ș.a. Proiectarea și execuția lucrărilor însumează 1.033.571,60 lei fără TVA.
Contractul de mentenanță a sistemului de iluminat public s-a desfășurat în perioada 01.02.2018 - 23.10.2018 . În total, SSPM a efectuat 2678 intervenții la rețeaua de iluminat public a municipiului Bacău. Valoarea serviciilor prestate în cadrul contractului a fost de 305.397,40 lei fără TVA, iar valoarea materialelor utilizate a fost de 155.203,80 lei fără TVA.
În perioada mai-iunie, în cadrul contractului încheiat cu Municipiul Bacău, SSPM Bacău a efectuat activități de tuns și cosit mecanic (730 000 mp - iarbă, 17 000 de ml - gard viu).Începând din luna noiembrie, SSPM a prestat servicii de iluminat festiv pentru sărbătorile de iarnă 2018-2019Contractul a inclus următoarele categorii de lucrări: verificare echipamente de iluminat, remediere defecțiuni, montare module pe stâlpi și punere în funcțiune, mentenanța instalațiilor pe perioada funcționării și demontarea acestora la finalul contractului. În total, pe străzile din municipiu au fost montate 1075 module de iluminat festiv.
În luna decembrie SSPM a prestat servicii de organizare a Festivalului ”Sărbători de iarnă 2018”, constând în organizarea a două evenimente artistice: pe 1 Decembrie, cu ocazia aprinderii iluminatului festiv și pe 31 Decembrie, cu ocazia Revelionului. SSPM a asigurat personal tehnic pentru montarea și operarea echipamentelor specifice, contractarea artiștilor, regia de spectacol  și activități de management. În 2018, au susținut recitaluri în Bacău: Connect-R, LOREDANA, ALPHAVILLE, Ovidiu Lipan Țăndărică, Guz, Florin Vasilică ș.a.
SSPM a desfășurat în 2018 activități de reamenajare, reparații și igienizare a următoarelor obiective: Clădirea fostei Biblioteci Județene „Costache Sturdza“, pietonalul de granit din centrul municipiului, Teatrul de Vara ”Radu Beligan”, Școala ”Alexandru Șafran”, Bazinul de Înot ș.a. Totodată, au fost efectuate tratamente de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în unitățile școlare, în piețe, parcuri și la locurile de joacă din municipiul Bacău.
S.C. Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A.
01.02.2019

COMUNICAT DE PRESĂ: 14.01.2019 Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău a sprijinit Primăria Bacău la deszăpezirea orașului, după căderile masive de zăpadă

 
În perioada 11-14 ianuarie 2019, Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A. a sprijinit activitatea de deszăpezire a Primăriei Municipiului Bacău, cu șapte utilaje proprii și cu 50 de salariați.
Angajații societății au muncit în două schimburi și au intervenit la comanda Primăriei Municipiului Bacău, care a efectuat deszăpezirea cu Direcția Salubrizare, Agrement, Parcuri, în parcările cu plată din oraș, în stațiile de autobuz, în cimitire, în zonele de acces ale instituțiilor publice și ale școlilor.
Echipele de intervenție au acționat, în mod special, pe lângă cele 66 unități școlare din oraș (31 grădinițe, 18 școli gimnaziale, 12 licee și colegii, 5 creșe) și a fost monitorizată de Inspectoratul Școlar Județean, astfel încât copiii să nu aibă probleme de acces."

S.C. Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A

COMUNICAT 29.12.2018: Cum va fi restricționată circulația rutieră, în centrul municipiului Bacău, la concertele susținute de Alphaville, Ioana Ignat, Țăndărică și 10 Prăjini

Circulația rutieră va fi restricționată în municipiul Bacău pe 31 decembrie , de la ora 20, până pe 1 ianuarie 2018, la ora 6.00. Măsurile se datorează concertelor care vor avea de Revelion, în Municipiul Bacău, pe scena din parcarea Hotelului Moldova, în zona Parcului Trandafirilor unde sunt așteptați să participe mii de băcăuani.
Concertul „Revelion 2019“, organizat de Primăria Municipiului Bacău prin  Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A,. a primit avizul favorabil din partea Comisiei de avizare a manifestațiilor publice, constituită în baza legii 60/1991. Au fost obținute avizele necesare de la Inspectoratul de Poliție al Județului Bacău dar și de la Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgențe, pentru focul de artificii care va fi lansat din Parcul Catedralei, la ora 23.59.
Pentru buna desfășurare a a evenimentului se vor închide următoarele străzi, în intervalul 31 decembrie, ora 20.00 -1 ianuarie, ora 6.00:  Mihai Viteazu, tronsonul cuprins între intersecția cu Bulevardul Unirii și accesul din spatele Hotelului Moldova, Popa Șapcă, tronsonul cuprins între Vivariu și strada Mihai Viteazu, Nicolae Bălcescu, tronsonul cuprins între sensul giratoriu de pe strada 9 Mai și Statuia lui Ștefan cel Mare, George Bacovia, tronsonul cuprins între intersecția cu Banca Națională și statuia lui Ștefan cel Mare, Mihail Kogălniceanu, tronsonul cuprins între statuia lui Ștefancel Mare și intersecția cu străzile Oituz și Războieni.
S.C. Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A.
29 decembrie 2018

COMUNICAT DE PRESĂ 13.12.2018: Alphaville, Ioana Ignat și Ovidiu Lipan Țăndărică și Fanfara 10 Prăjini vor cânta, de Revelion, în Bacău

S.C. Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A. organizează pe 31 decembrie, la noaptea dintre ani, un spectacol, în cadrul căruia vor susține un recital Ioana Ignat, Alphaville, Ovidiu Lipan Țăndărică și Fanfara 10 Prăjini.
Evenimentul va avea loc pe scena care va fi amplasată pe strada Nicolae Bălcescu, în zona Parcului Trandafirilor. Fiecare artist va susține un recital de 45 de minute. La ora 12 va avea loc focul de artificii.
În prezent, Formația Alphaville, din Germania, îi are în componență pe Marian Gold (Hartwig Schierbaum), Carsten Brocker, David Goodes și Jakob Kiersch. Trupa a devenit populară în întreaga lume încă din anii 80, cu piese precum Big in Japan , Forever Young și Sounds Like A Melody.
S.C. Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A.
13 DECEMBRIE 2018

COMUNICAT 14.11.2018: SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU va prelua serviciile publice de administrare a drumurilor, străzilor, precum și a cimitirelor din municipiul Bacău

În cadrul ședinței Consiliului Local Bacău din data de 14.11.2018 a fost aprobată atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a străzilor și cimitirelor din municipiu către Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău. SSPM va administra străzile, parcările publice și cimitirele aparținând Municipiului Bacău.
În urma aprobării atribuirii contractului de delegare prin concesiune, SSPM va executa lucrări de construire, modernizare și întreținere a străzilor și a drumurilor din municipiu, va întreține instalațiile de dirijare a circulației, semafoarele, indicatoarele și marcajele rutiere. În total, SSPM va administra 332 de străzi din Bacău.
De asemenea, SSPM va administra cele 18 parcări cu plată și parcările rezidențiale din oraș.
Ca urmare a delegării serviciilor de administrare a cimitirelor, SSPM va asigura serviciile de întreținere, amenajare, reparații curente, pază a cimitirelor din municipiul Bacău și va asigura prestarea activităților necesare înhumării, precum și conducerea activității administrative specifice.
SSPM va asigura administrarea serviciilor conform regulamentelor aprobate în ședința Consiliului Local. În calitate de concesionar, Municipiul Bacău a stabilit standardele de calitate pe care SSPM se obligă să le îndeplinească în urma delegării serviciilor.
S.C. Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A. este o societate cu capital public, având ca unic actionar Municipiul Bacău, înființată prin Hotărârea Consiliului Local Bacău nr. 352 din 06.12.2016, cu scopul de a asigura creșterea eficienței și calității serviciilor publice.
S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A.
14.11.2018                                                                            

 

COMUNICAT 02.11.2018: A fost asfaltată integral strada Ion Luca. Încep lucrările pe străzile Nicu Enea, Cronicar Neculce și 1 Mai

În zilele de 1 și 2 noiembrie, Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A. a finalizat lucrările de asfaltare a străzii Ion Luca, de la intersecția cu strada George Bacovia, până la intersecția cu strada Mioriței.
În cele două zile, traficul rutier a fost restricționat pe această porțiune. Strada a fost frezată și curățată, după care a fost amorsată cu emulsie cationică, peste care a fost așternut geocompozitul și covorul asfaltic. Strada Ion Luca are 3072 de metri pătrați, pe o lungime totală de 401 metri.
Începând de luni, 5 noiembrie, Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A. va începe lucrările de frezare pe străzile Nicu Enea, Cronicar Neculce și 1 Mai, care vor fi asfaltate cu covor asfaltic.S.C.
Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A.
2 noiembrie 2018

 

COMUNICAT DE PRESĂ 24.09.2018: Începe asfaltarea străzii Iosif Cocea din municipiul Bacău

 Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău va asfalta marți, 25 septembrie, strada Iosif Cocea. Se va turna covor asfaltic pe o suprafață de carosabil de aproximativ 3600 de metri pătrați, pe o lungime 490 de metri și 7,5 metri, lățime.  
În ultimile zile, S.C. Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A. a frezat carosabilul pe toată lungimea străzii.Asfaltarea se va face pe etape, până la sfărșitul săptămânii, asftfel: pe strada Iosif Cocea, de la intersecția cu strada Ștefan Cel Mare- până la intersecția cu strada 22 decembrie, de la intersecția cu strada 22 decembrie – până la intersecția cu strada Logofăt Tăutu iar ultima etapă va fi până la intersecția cu strada Buciumului, unde se termină strada Iosif Cocea.
Rugăm posesorii de autovehicole să nu parcheze pe strada Iosif Cocea în zilele în care este programată asfaltarea. Pe  durata lucrărilor, S.C. Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A. beneficiază de sprijinul unei echipe de la Poliția Locală a Municipiului Bacău, care va asigura siguranța traficului.
S.C. Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A.
24 septembrie 2018

 

COMUNICAT DE PRESĂ 23.09.2018: Lucrări în Parcul Catedralei. O parcare și o zona de recreere vor fi amenajate pentru băcăuani.

În baza contractului încheiat cu Municipiul Bacău, Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău va amenaja spaţiul din proximitatea clădirii Catedralei și va construi o parcare pe latura nordică a amplasamentului ce încadrează Catedrala Ortodoxă „Înălţarea Domnului”. Zona ce urmează șă fie amenajată este delimitată de străzile Bulevardul Unirii, strada George Bacovia şi strada Lucreţiu Pătrăşcanu.
În etapa de proiectare s-a ținut cont de contextul arhitectural şi de specificul zonei, urmăridu-se în mod special integrarea armonioasă în ansamblul Parcului Catedralei. Vor fi amenajate trotuare, spaţii verzi, zone de refugiu și vor fi montate corpuri și stâlpi de iluminat arhitectural, pentru a pune în valoare zona.Parcarea va avea 107 locuri, iar accesul autoturismelor în incintă se va realiza din strada Lucrețiu Pătrășcanu. Pe parcursul execuției lucrărilor vor fi instituite unele restricţii de circulaţie, conform prevederilor Ordinului MT-MI 1112/411/2000.
Trotuarele vor fi amenajate din pavele de beton vibropresat montate pe un pat de nisip, iar in lateral vor fi montate elemente de mobilier urban (bănci, coșuri menajere).Va fi amenajată o zonă centrală de relaxare și alei ce vor lega diferitele zone ale parcului. De asemenea, vor fi realizate platforme prevăzute cu rampe de acces, iar spațiile verzi vor fi amenajate cu gazon, plante floricole perene, arbusti și rășinoase de talie medie.
Valoarea totală a contractului este de 1.033.571,60 de lei făra TVA, sumă ce include proiectarea și execuția lucrărilor.Durata contractului este de 6 luni, la finalul cărora Parcul Catedralei va deveni o zonă de promenadă și de recreere pentru băcăuani.
23 septembrie
  Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău 

COMUNICAT DE PRESĂ 20.09.2018: Reamenajare intersecție în sistem giratoriu pentru străzile Calea Romanului-Bulevardul Unirii

S.C. Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A. începe din data de 20 septembrie 2018 execuția lucrărilor în cadrul proiectului „Reamenajare intersecție în sistem giratoriu pentru străzile Calea Romanului-Bulevardul Unirii“, în baza contractului semnat cu Municipiul Bacău. Durata execuției lucrărilor este de 10 luni și 10 zile.
Valoarea totală a contractului, ce cuprinde proiectul și execuția lucrărilor, este estimată la 3.958 milioane de lei, fără TVA.
În prima etapă a fost realizat proiectul tehnic, planul de management al traficului, planul de securitate și sănătate în muncă, au fost obținute avizele, au fost realizate caietele de sarcini, documentațiile tehnice de organizare a execuției lucrărilor și a fost obținută autorizația de construcție.
Miercuri, 19 septembrie, Societății de Servicii Publice Municipale Bacău i-a fost predat frontul de lucru, unde va executa lucrările.
În zonă, Calea Romanului are câte două benzi de circulație pe sens, fiecare cu lățimea de 3,5 metri, ce se păstrează până la intrarea în oraș, iar Bulevardul Unirii, dinspre Letea Veche are trei benzi de circulație, două spre Letea Veche și una spre Bacău, fiecare cu lățimea de 3,5 metri.
Primul sens giratoriu va fi realizat la intersecția strada Calea Romanului, cu Bulevardul Unirii, în zona insulei din spațiul verde și a bretelei de acces existente, astfel creându-se posibilitatea intrării dinspre Letea Veche spre municipiul Bacău, în condiții de siguranță și confort.
Al doilea sens giratoriu va fi realizat la intersecția Calea Romanului cu Calea Tecuciului în zona spațiului verde dintre acestea și breteaua de legătură existentă, creându-se astfel posibilitatea măririi capacității de acces dinspre Letea Veche spre oraș.
Pentru realizarea investiției și îmbunătățirea semnificativă a condițiilor de trafic va fi realizat un nou sistem rutier. Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A. va moderniza atât porțiunile carosabile din zonă, care vor fi reasfaltate, cât și trotuarele,  care vor fi amenajate cu pavele.
20 septembrie     S.C. Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A.

COMUNICAT 04.08.2018: S.S.P.M. Bacău continuă lucrările de reparaţii şi întreţinere a străzilor din Municipiul Bacău

S.C. S.S.P.M.Bacau S.A. continua lucrările de reparații în cadrul contractului nr.68805/2018, pe străzile Bicaz, Aviatori, Chimiei, Aeroportului, Neptun, Victor Babeș. Sunt prevăzute intervenții pentru remedierea stării asfaltului, lucrări de întreținere a aleilor, străzilor și parcărilor cu mixtură la cald și turnarea de covoare asfaltice. Intervenții vor fi efectuate și pe strada Chimiei, unde va fi turnat covor asfaltic, urmând ca în data de 08 august să fie finalizate lucrările pe strada/zona Neagoe Vodă. De asemenea, în urma finalizării lucrărilor la rețeaua de gaz, echipele vor putea interveni pentru reparații și pe strada Prelungirea Bradului. Departament Relaţii Publice
S.C Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A
4 august 2018 

COMUNICAT DE PRESĂ 10.05.2018 - Societatea Primăriei Municipiului Bacău cosește 73 de hectare de iarbă și buruieni și 17 kilometri liniari de gard viu

 
Angajații Societății de Servicii Publice Municipale Bacău S.A. au început, în ultimile zile ale lunii aprilie, să cosească iarba și buruienile în cartierele de sud ale municipiului Bacău. Concomitent se desfășoară și activitatea de tundere a gardului viu. La finalul ficărei zile sunt adunate și transportate resturile vegetale dar și gunoaiele găsite în zona în care se desfășoară activitatea. În municipiul Bacău există 543 de hectare de zonă verde potrivit evidențelor Primăriei Municipiului Bacău.
Contractul semnat de Primăria Municipiului Bacău cu S.C. Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A., cu numărul 68925, din 24 aprilie 2018, este în valoare totală de 233 597 de lei, din care 37 297 este TVA. Pentru suma de 191 114 lei, SSPM Bacău trebuie să tundă 730 000 de metri pătrați de iarbă și buruieni iar pentru suma de 42 483 de lei, 17 000 de metri liniari de gard viu.Potrivit caietelor de sarcini, activitatea de cosit mecanic pentru suprafața de 730 000 metri pătrați se va desfășura în perioada aprilie-iulie 2018.
Muncitorii de la Societatea de Servicii Publice Municipale din Bacău lucrează acum la cosirea ierbii, cu mijloace  mecanizate, în cvartalele din municipiul Bacău, greblează suprafețele cosite și adună resturile vegetale și deșeurile de altă natură (hârtii, plastic, crengi, gunoaie) existente pe suprafețele înierbate. La finalul fiecărei zile sunt strânse și transportate gunoaiele și resturile vegetale. Norma minimă de cosit pe zi, calculată în funcție de normative, raportată la numărul de ore și angajați implica, este de 12 000 metri pătrați pe zi.
Societatea noastră are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru a evita deteriorarea materialului dendrologic plantat în perimetrul de lucru și provocarea oricăror pagube persoanelor, proprietăților publice sau private, rezultate de pe urma metodelor de lucru utilizate. Eventualele pagube vor fi suportate de societate.În paralel, SSPM Bacău efectuează și tunderea gardului viu, în baza contractului semnat cu Primăria Municipiului Bacău. În următoarele trei luni, SSPM Bacău are obligația să tundă 17 000 de metri liniari de gard viu, să strângă resturile vegetale și gunoaiele din zona gardurilor vii. Ritmul de lucru minim este de 300 de metri liniari pe zi. Societatea dispune de personal, unelte și mijloace mecanice performante și echipamente de protecțieS.C.
Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A. s-a dotat pentru îndeplinirea în bune condiții, cu respectarea normelor legale, a contractului semnat cu Primăria Municipiului Bacău.Au fost achiziționate: greble, mături, prelate de protecție, mănuși, veste reflectorizante, salopete, tricouri, șăpci, cizme rezistente la apă și noroi, pelerine, încălțăminte de protecție, cu talpă aderentă, căști de protecție, ochelari de protecție și antifoane pentru protejarea auzului dar și unelte precum: foarfecă de tuns gard viu, motocoasă cu fir, drujbă și fierăstrău mecanic. Pentru respectarea normelor de securitate în muncă s-au făcut instruiri la locul de muncă pentru evitarea oricărui incident.
S.C Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A.
10 mai 2018      
 

Comunicat 09.05.2018 - Cum arată proiectul creșei moderne de pe strada Prieteniei, realizat de Societatea de Servicii Publice a Municipiului Bacău

 45 de copii preșcolari vor avea condiții moderne la creșa proiectată de S.C. Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A., care se află în etapa finală a avizelor și studiului de fezabilitate. Amplasamentul creșei a fost stabilit pe strada Prieteniei, în incinta Școlii „Georgeta Mircea Cancicov“, loc în care există 2555 metri pătrați pe domeniul public al Municipiului Bacău. Imobilul va avea o suprafață desfășurată de 956,6 metri pătrați. 
Clădirea viitoarei creșe de pe strada Prieteniei, nr 73, din municipiul Bacău, se va învecina la nord cu sala de sport a Școlii „Georgeta Mircea Cancicov“ (fosta Școala nr 4), la est cu sediul școlii, la sud cu strada Primăverii iar la vest cu strada Bucium.
În incinta în care se va construi grădinița se află mai multe clădiri: Școala nr 4-„Georgeta Mircea Cancicov“, Grădinița cu program normal, nr 5, sala de sport, centrala termică, o magazie și un garaj. Între sala de sport și grădiniță există un teren liber, cu suprafața de 2555 de metri pătrați, pe care se va construi creșa, cu regim de înălțime parter, cu cinci clase. 
Potrivit proiectului realizat de echipa Biroului de Proiectare al SSPM Bacău, imobilul va fi construit pe cadre din beton armat, cu stâlpi și grinzi. Pereții exteriori vor fi din B.C.A., de 30 de centimetri grosime la exterior și 15 centimetri, la pereții din interiorul clădirii. Acoperișul va fi de tip terasă necirculabilă, cu atic din beton armat. Accesul la clădire se va face din strada Bucium, dinspre vest, prin două alei pietonale și una pentru autoturisme, pentru aprovizionarea cu alimente. 
Cum vor fi folosite spațiile
În spațiile grădiniței vor funcționa patru grupe de copii de 3-5 ani și o grupă mică, pentru copii de 1-2 ani. Grădinița este compartimentată astfel încât la fiecare două clase să existe un spațiu de joacă, două dormitoare și câte un grup sanitar. 
În proiect sunt prevăzute șase grupuri sanitare, din care trei vor fi doar pentru copii. Grădinița este prevăzută și cu două săli de mese. 
În cadrul imobilului micuții vor avea trei terase acoperite, în aer liber, în care vor fi amenajate locuri de joacă. În curte va fi realizat un alt spațiu de recreere. 
Viitoarea grădiniță va fi dotată cu: două oficii alimentare, o bucătărie, un depozit pentru alimente, spălătorie, depozit pentru lenjeria folosită în dormitoare, depozit pentru jucării, izolator, cabinet medical, vestiare, birou conducere și un birou administrativ.
Proiectul creșei moderne prevede toate elementele de siguranță împotriva incendiilor, cerute de normele în vigoare. Finisajele vor fi realizate din materiale cu aspect modern și rezistente în timp. 
Construirea unei noi creșe în municipiul Bacău este motivată de deficitul de locuri în învățământul preșcolar. Prin investițiile realizate de Primăria Municipiului Bacău, în 2017, numărul de locuri disponibile în creșele din oraș s-a dublat. În momentul de față 447 de copii au acces la educație preșcolară, în condiții europene. 
S.C Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A
9 mai 2018

Comunicat 08.05.2018 - Cum va arăta Piața Centrală, după amplasarea noilor module. Proiectul Societății de Servicii Publice Municipale

S.C. Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A. lucrează la realizarea studiului de fezabilitate la proiectul de modernizare al Pieței Centrale. Vor fi amplasate noi module, care vor oferi o mai bună funcționalitate spațiilor în care se desfășoară activități comerciale. 
În cadrul complexului, la cererea beneficiarului, Municipiul Bacău, sunt prevăzute noi spații de alimentație publică, de tipul cafenea, covrigarie, fast-food, etc, dotate cu grup sanitar, spațiu depozitare, echipate în funcție de specificul activității. 
Parterul va fi deschis circulației pietonale, spațiile comerciale vor fi prevazute cu vitrine, etajul va fi prevazut la exterior cu panouri pentru publicitate. Finisajele interioare vor depinde de soluția finală aleasă de beneficiar, pardoseala va fi din vopsea epoxidică, pentru a asigura curățenia facilă și aspectul plăcut.
Proiectantul va stabili și va evalua lista de dotări și echipamente necesare funcționării optime a construcției. Mai mult, acesta va include în devizul general și costurile estimative de racordare la rețeaua de energie electrică, alimentare cu apă și canalizare. Se dorește construcția unui complex nou de module comerciale cu regimul de înălțime P+1E. Parterul se organizează în așa fel încât să se asigure accesul liber și nerestricționat spre clădirea centrală a Pieței. Căile de acces și coridoarele de circulație se vor dimensiona conform normativelor în vigoare. Noul complex va asigura un minim de 165 de unități comerciale care vor avea o suprafață aproximativă de 9mp. 
Lucrări pentru înfrumusețarea zonei
Beneficiarul dorește realizarea unui nou pavaj în jurul centrului comercial, refacerea iluminatului public în zonă și recuperarea materialelor de la vechile module. 
În prezent, în fata clădirii principale a Pieții Centrale din Bacău există un complex de 165 de module pe structura metalică ușoară cu funcțiunea de spații comerciale, grupate în 3 grupuri de baterii astfel : 7 baterii de 16 module, una de 13 module și 4 baterii de 10 module. 
Acestea sunt acoperite cu policarbonat. Starea lor este depreciată considerabil datorita calității inferioarae a materialelor folosite in construirea lor cât și a gradului avansat de uzura datorat timpului și utilizarii intensive. Luminozitatea este insuficientă prin invelitoarea de policarbonat, care este spartă. În zona de amplasare a modulelor cât și pe laterala din dreapta a pieței(zona pietonal), pavajul existent este deteriorat, având o vechime de peste 20 de ani.
S.C. Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A.

Comunicat 27.04.2018 - Societatea de Servicii Publice a Municipiului Bacău continuă dezinsecția în parcurile din municipiul Bacău

Începând cu data de 28 aprilie, angajații Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A. vor efectua acțiuni de dezinsecție în mai multe parcuri din Municipiului Bacău: Cancicov, Ghereiești, Trandafirilor, Catedralei, Olimpic și Nord
Activitatea este efectuată în baza contractului semnat de S.C. Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A. cu Direcția Salubrizare, Agrement, Parcuri din cadrul Primăriei Municipiului Bacău, pe 27 aprilie, în valoare de 178 616 lei. Dezinsecția se va face pe o suprafață totală de 992 313 metri pătrați. 
Pe această cale, SSPM Bacău informează cetățenii asupra desfășurării acțiunilor de dezinsecție și combatere a dăunătorilor (căpușe, țânțari, omizi defoliatoare, gândaci etc. ) în parcurile și locurile de joacă din municipiu.
Acțiunea constă în aplicarea tratamentelor la sol, iar semnalarea efectuării lucrărilor de dezinsecție se va realiza și prin afișaje informative amplasate în apropierea obiectivelor vizate. Tratamentele vor fi efectuate în condiții corespunzatoare, respectând prevederile legale de protecția mediului și de securitate și sănătate a populației. 
Angajații SSPM Bacău au efectuat, recent, lucrări de dezinsecție în piețele orașului dar și în zona mai multor unități școlare, în baza contractelor semnate cu Primăria Municipiului Bacău.
S.C. Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A.
FOTO desinsecție în piețele municipiului Bacău

Comunicat 05.04.2018 - SSPM Bacău modernizează și amenajează clădirea în care a funcționat Biblioteca Județeană. Primăria mută aici Starea Civilă

Lucrările de reparații și igienizare de la clădirea fostei Biblioteci Județene „Costache Sturdza“ Bacău, unde a funcționat „Centrul pentru acțiuni de salvare și prevenire a dezastrelor“, sunt executate de S.C. Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A., în baza contractului semnat cu Municipiul Bacău, pe 23 martie.
Valoarea investițiilor este de 116,999 de lei, la care se adaugă TVA, în valoare de 22,229 de lei, iar termenul de finalizare este de 45 de zile.
Potrivit caietului de sarcini, SSPM Bacău trebuie să realizeze igienizarea încăperilor, văruirea lor, repararea eventualelor defecțiuni apărute la pereți. Societatea va construi un podium specific pentru oficierea căsătoriilor și va amenaja o încăpere, tranformată în arhivă, care va fi dotată cu rafturi, gratii de protecție la ferestre și la uși. În birourile în care se va lucra cu publicul vor fi montate pupitre, tip ghișeu. O altă cameră, în care vor fi depozitate certificatele de stare civilă, va fi dotată cu gratii la uși și ferestre.
În cadrul aceluiași contract este prevăzută construirea unei rampe de acces pentru persoanele cu dizabilități, realizarea și montarea unui avizier la intrarea în clădire, identificarea și repararea defecțiunilor apărute la învelitoarea acoperișului, confecționarea de rafturi metalice pentru arhivă, dar și investiții la grupurile sanitare.
Imobilul în care a funcționat Biblioteca Județeană „Costache Sturdza“ și care găzduiește  „Centrul pentru Acţiuni de Salvare şi Prevenire a Dezastrelor“ a fost consolidat și reamenajat cu fonduri de la Consiliul Județean Bacău, Guvernul României și Banca Mondială, în anul 2010.  Înainte de această investiție,  clădirea se afla într-o stare avansată de deteriorare, cu risc seismic.  Clădirea, inclusă în Lista Monumentelor, Ansamblurilor şi Siturilor Istorice, este compusă din 2 corpuri - Corpul A, construit dupa anul 1850 şi Corpul B, construit în anul 1896.
S.C. Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A. estimează finalizarea lucrărilor până pe 25 aprilie. După această dată, Primăria Municipiului Bacău va muta în spațiile igienizate și amenajate Serviciul de Stare Civilă.
S.C. Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A.

Comunicat 29.03.2018 - Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A. a început lucrările de întreținere a străzilor din orașul Bacău

În data de 26 martie a fost semnat contractul de lucrări, de întreținere a străzilor și parcărilor, între Municipiul Bacău și S.C. Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A., în valoare de un milion de lei, cu tot cu TVA.
În graficul lucrărilor sunt  incluse, până în prezent, 48 de străzi din oraș, afectate după anotimpul rece, de uzură și traficul rutier. În cadrul contractului sunt prevăzute lucrări de întreținere, de plombare a suprafețelor carosabile și necarosabile, cu mixtură stocabilă dar și lucrări de întreținere a aleilor, străzilor și parcărilor, cu mixtură la cald.
În data de 28 martie, Primăria Municipiului Bacău, prin Direcția de Drumuri, Rețele și Iluminat, a emis autorizația de execuție. Lucrările se efectuează cu avizul Serviciului Poliției Rutiere, cu respectarea tuturor măsurilor, atât pe timp de zi, cât și pe timp de noapte. La fiecare etapă a lucrărilor va fi convocat un specialist al Direcției Drumuri Publice a Municipiului Bacău.
Potrivit contractului, lucrările de întreținere a străzilor, aleilor și parcărilor cu mixtură la cald sunt evaluate la 632 de mii de lei, lucrările de întreținere și plombare a străzilor, la 169 de mii de lei, iar lucrările de întreținere a suprafețelor carosabile și necarosabile, cu materialul pus la dispoziție de achizitor, la 39 de mii de lei.
SSPM Bacău răspunde de calitatea lucrărilor, iar pentru acest contract garanția de bună execuție este de 84033 de lei. 
Printre străzile care sunt în graficul de lucrări ale S.C. Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A, stabilit de Direcția Drumuri a Municipiului Bacău, se numără:  Alexandru Șafran, Chimiei, Bicaz, Bucegi, Henri Coandă, ș.a.
S.C. Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A.

 

Comunicat 05.02.2018 - În data de 26 ianuarie, Municipiul Bacău a semnat, în calitate de beneficiar, contractul „Servicii de mentenanță a sistemului de iluminat public din municipiul Bacău“ cu S.C. Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A.

În data de 26 ianuarie, Municipiul Bacău a semnat, în calitate de beneficiar, contractul „Servicii de mentenanță a sistemului de iluminat public din municipiul Bacău“ cu S.C. Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A.
Conform prevederilor caietului de sarcini, serviciile de întreținere a iluminatului public și materialele sunt estimate pentru acest an la suma de 460.675 lei (manoperă  347.469 de lei, iar valoarea materialelor, la 113.206 lei), la care se adaugă TVA, în valoare de 87.528 de lei. Contractul a intrat în vigoare la data de 5 februarie, odată cu constituirea garanției de bună execuție și primirea primei comenzi.
Potrivit auditului energetic al sistemului de iluminat public, finalizat în luna decembrie 2017, starea sistemului este precară, în ultimii 15 ani s-au modernizat doar 7% din stâlpi și 10% din corpurile de iluminat, în cadrul unor proiecte cu finanțare europeană sau de la bugetul local. 

Comunicat 09.04.2019: Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău finalizează modernizarea Insulei de Agrement

Luni, 8 aprilie, S.C. Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A. a început lucrările, în baza contractului semnat cu Primăria Municipiului Bacău, pentru finalizarea restului de executat la modernizarea Insulei de Agrement din Bacău. 
În prima etapă a lucrărilor va fi realizată parcarea cu pavele, la intrarea pe insulă, cu o suprafață de 468 de metri pătrați și va fi finalizată reabilitarea rețelelor tehnico-edilitare (apă, canalizare, electricitate). În cea de-a doua etapă se vor finaliza obiectivele de investiții: Kidsland, Aqualand, Aquapark, perete escaladă, loc de popas şi recreere, seră, bibliotecă cu ceainărie, teatru în aer liber de 160 de locuri, ponton și depozit pentru bărci, alei pietonale şi piste pentru biciclişti, pasarelă pietonală, pod ș.a.m.d.
S.C. Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A.
8 aprilie 2019

 

Comunicat 18.03.2019: Lucrări de igienizare și întreținere în cimitirele municipiului Bacău

 
SSPM Bacău desfășoară, în această perioadă, primele activități de igienizare în cimitirele din municipiul Bacău, în calitate de administrator. Printre lucrările ce vor fi efectuate în această primavară se numără înlocuirea materialului dendrologic îmbătrânit și a mobilierului urban nefuncțional, renovarea toaletelor, amenajarea terenului, aleilor și a căilor de acces.
În Cimitirul Central (Eternitatea) a fost renovat gardul și fost înlocuit sistemul de alimentare cu apă potabilă din apropierea căii principale de acces, care se afla într-o stare avansată de degradare. Încă o cișmea va fi amenajată în capătul aleii principale, pentru a facilita accesul la alimentarea cu apă potabilă. Astfel de surse de alimentare vor fi amenajate în toate cele 7 cimitire preluate de SSPM.
De asemenea, s-a dispus înlăturarea aliniamentului marcat de arbori, din apropierea trotuarului. O mare parte dintre salcâmi prezentau semne de îmbătrânire și degradare. Astfel, pentru a evita alterarea funcționalității estetice a aliniamentului prin secționarea asimetrică a arborilor afectați, s-a decis înlocuirea copacilor îmbătrâniți cu alții tineri. Zona va fi supraînsămânțată cu gazon și vor fi plantați 40 de arbori cu rădăcini pivotante. S-a optat pentru specii cu rădăcini pivotante datorită particularităților ornamentale și rezistenței acestora la factorii pedologici, climatici și la poluarea urbană.
În toate cimitirele vor fi montate bănci și coșuri pentru deșeurile menajere, până în prezent fiind deja montate 90 de coșuri. În Cimitirul Șerbănești a fost suplimentat numărul pubelelor de colectare a deșeurilor. De asemenea, au fost dezafectate zonele neamenajate de depozitate a deșeurilor din incintele cimitirelor. În total au fost ridicate 15 tone e deșeuri.
În Cimitirul Sarata 1 au fost montate elemente de mobilier urban, iar aleile au fost amenajate cu pietriș. Terenul a fost dezafectat, suplimentat cu pământ pentru nivelare și însămânțat cu gazon.După finalizarea lucrărilor de igienizare și plantare, vor fi efectuate lucrări de renovare a grupurilor sanitare din incinta cimitirului și va fi înlocuită poarta de la intrare. În cimitirul Gherăiești va fi construită o toaletă, întrucât în prezent în incintă nu există grup sanitar.
În vederea amenajării peisagistice a incintelor cimitirelor din administrare, S.C. Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A. (SSPM Bacău) urmează să încheie un contract-cadru pe 2 ani, pentru livrarea de material dendrofloricol divers. Acesta va fi utilizat pentru revigorarea spațiilor verzi și amenajarea acestora prin înlocuirea exemplarelor îmbătrânite sau afectate.
S.C. Societatea de Servicii Publice Municipale Bacau S.A.
18 martie 2019
 
 

COMUNICAT 13.03.2019: Abonamente pentru parcările cu plată din Bacău. Fără taxă în weekend și după ora 18:00

 
Cetățenii interesați să achiziționeze abonamente pentru parcările publice din municipiul Bacău se pot prezenta la ghișeele din Piața Centrală și Piața Sud, de luni până vineri, în intervalul 8.00-18.00. Pentru a staționa în parcările din municipiu, aceștia pot opta pentru abonamente în valoare de 49 lei/ lună, 203 lei/6 luni sau 355 lei/an.
Abonamentele conferă posesorilor dreptul de staționare în oricare din parcările publice din municipiu pe perioada de valabilitate a abonamentului. Acestea pot fi solicitate atât de persoane fizice cât și de persoane juridice și vor cuprinde numărul de înmatriculare al autoturismului, perioada de valabilitate și indicații privind expunerea abonamentului într-un loc vizibil, astfel încât datele de identificare să poată fi observate cu ușurință.
SSPM Bacău informează cetățenii asupra faptului că staționarea în cele 16 parcări publice din municipiu se taxează în timpul săptămânii, de luni până vineri, în intervalul orar 8.00-18.00. După ora 18.00 și în weekend, posesorii de autovehicule pot staționa gratuit în parcările publice.În municipiul Bacău există 16 parcări publice cu plată (SMS, aparat de taxat, abonament) și 2 parcări rapide (Piața Centrală și Piața Sud) prevăzute cu bariere, unde taxarea se efectuează la ieșire, în funcție de durata de staționare.Pentru o oră de staționare în parcările publice prevăzute cu aparate de taxare, utilizatorii vor achita 1,5 lei. În parcările care nu sunt prevăzute cu aparate de taxare, plata se efectuează prin SMS la 7420 (0,42 euro/h). În parcările prevăzute cu barieră, utilizatorii vor achita 1,5 lei/h în primele 2 ore de staționare.
În calitate de administrator al parcărilor publice din municipiu, SSPM Bacău va utiliza taxele colectate în scopul suplimentării locurilor de parcare din Bacău și modernizării parcărilor existente. De asemenea, în zonele unde există rezerve de teren disponibile, vor fi amenajate parcări noi.
Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău
15.03.2019
 

COMUNICAT 01.02.2019: Activitatea SSPM la doi ani de la înființare: 57 de contracte cu municipalitatea în valoare de 19 milioane de lei

 
În cei doi ani de activitate, S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACAU S.A. a prestat servicii publice în valoare de 19 milioane de lei. În total, între Municipiul Bacău și SSPM au fost încheiate 57 contracte.
În perioada ianuarie-decembrie 2018, SSPM a desfășurat activități de reparații și amenajări, proiectare, confecționare și montare ornamente festive, întreținere a sistemului de iluminat public, tuns și cosit mecanic, reparații străzi și turnare covor asfaltic, organizare de evenimente. În luna noiembrie a fost aprobată delegarea către SSPM a gestiunii serviciilor de administrare a drumurilor, străzilor și cimitirelor din municipiu. Scopul urmărit de administrația locală prin delegarea serviciilor este de a simplifica procedurile birocratice premergătoare realizării efective a unei investiții.
Procedurile anevoioase de licitație sunt înlocuite cu prețuri fixe de efectuare a lucrărilor, negociate între Municipiul Bacău și SSPM.În 2018 au fost executate lucrări de turnare covor asfaltic pe străzile: Neagoe Vodă – 4482 mp, Chimiei – 1008 mp, Martir Horia - 3670 mp, Decebal – 3585 mp, Martir Cloșca- 512 mp, Iosif Cocea – 3662 mp, Ion Luca – 3131 mp, Nicu Enea – 3182 mp. În  cadrul contractelor de raparații și asfaltare a străzilor din municipiu, au fost utilizate 541 tone de mixtură pentru executarea a aproximativ 3000 de plombe. Valoarea totală a lucrărilor de turnare covor asfaltic a fost de 3,261,039.71 lei, iar valoarea totală a lucrărilor de plombări a fost de 920,461.43 lei.
Printre lucrările executate de SSPM in 2018 se regăsesc investiții importante pentru infrastructura urbană. În septembrie au început lucrările de reamenajare a intersecțiilor: Calea Romanului - B.-dul Unirii, Calea Romanului – Strada Tecuciului. În cadrul contractului în valoare de 3.958.799 lei fără TVA, SSPM a realizat proiectarea și execuția lucrărilor de reamenajare a intersecțiilor in sistem giratoriu, modernizare a trotuarelor, deviere a cablurilor de distribuție a energiei electrice ș.a.Primul  sens giratoriu a fost deja amenajat la intersecția străzilor Calea Romanului și Bulevardul Unirii.
La începutul lui 2019, imediat cum temperaturile vor permite, va fi finalizat și al doilea sens giratoriu din intersecția arterelor Calea Romanului și Strada Tecuciului. La final, întreaga infrastructură rutieră și de iluminat public din zonă va fi nouă.
În cadrul proiectului de modernizare a zonelor verzi din municipiul Bacău, SSPM a efectuat lucrări de igienizare, dezafectare și compactare a solului în Parcului Catedralei, în jurul lăcașului de cult. În baza contractului încheiat cu Municipiul Bacău, în Parcul Catedralei vor fi amenajate: alei, trotuare, terasamente, 107 locuri de parcare, zone de refugiu ș.a. Proiectarea și execuția lucrărilor însumează 1.033.571,60 lei fără TVA.
Contractul de mentenanță a sistemului de iluminat public s-a desfășurat în perioada 01.02.2018 - 23.10.2018 . În total, SSPM a efectuat 2678 intervenții la rețeaua de iluminat public a municipiului Bacău. Valoarea serviciilor prestate în cadrul contractului a fost de 305.397,40 lei fără TVA, iar valoarea materialelor utilizate a fost de 155.203,80 lei fără TVA.
În perioada mai-iunie, în cadrul contractului încheiat cu Municipiul Bacău, SSPM Bacău a efectuat activități de tuns și cosit mecanic (730 000 mp - iarbă, 17 000 de ml - gard viu).Începând din luna noiembrie, SSPM a prestat servicii de iluminat festiv pentru sărbătorile de iarnă 2018-2019Contractul a inclus următoarele categorii de lucrări: verificare echipamente de iluminat, remediere defecțiuni, montare module pe stâlpi și punere în funcțiune, mentenanța instalațiilor pe perioada funcționării și demontarea acestora la finalul contractului. În total, pe străzile din municipiu au fost montate 1075 module de iluminat festiv.
În luna decembrie SSPM a prestat servicii de organizare a Festivalului ”Sărbători de iarnă 2018”, constând în organizarea a două evenimente artistice: pe 1 Decembrie, cu ocazia aprinderii iluminatului festiv și pe 31 Decembrie, cu ocazia Revelionului. SSPM a asigurat personal tehnic pentru montarea și operarea echipamentelor specifice, contractarea artiștilor, regia de spectacol  și activități de management. În 2018, au susținut recitaluri în Bacău: Connect-R, LOREDANA, ALPHAVILLE, Ovidiu Lipan Țăndărică, Guz, Florin Vasilică ș.a.
SSPM a desfășurat în 2018 activități de reamenajare, reparații și igienizare a următoarelor obiective: Clădirea fostei Biblioteci Județene „Costache Sturdza“, pietonalul de granit din centrul municipiului, Teatrul de Vara ”Radu Beligan”, Școala ”Alexandru Șafran”, Bazinul de Înot ș.a. Totodată, au fost efectuate tratamente de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în unitățile școlare, în piețe, parcuri și la locurile de joacă din municipiul Bacău.
S.C. Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A.
01.02.2019

COMUNICAT DE PRESĂ: 14.01.2019 Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău a sprijinit Primăria Bacău la deszăpezirea orașului, după căderile masive de zăpadă

 
În perioada 11-14 ianuarie 2019, Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A. a sprijinit activitatea de deszăpezire a Primăriei Municipiului Bacău, cu șapte utilaje proprii și cu 50 de salariați.
Angajații societății au muncit în două schimburi și au intervenit la comanda Primăriei Municipiului Bacău, care a efectuat deszăpezirea cu Direcția Salubrizare, Agrement, Parcuri, în parcările cu plată din oraș, în stațiile de autobuz, în cimitire, în zonele de acces ale instituțiilor publice și ale școlilor.
Echipele de intervenție au acționat, în mod special, pe lângă cele 66 unități școlare din oraș (31 grădinițe, 18 școli gimnaziale, 12 licee și colegii, 5 creșe) și a fost monitorizată de Inspectoratul Școlar Județean, astfel încât copiii să nu aibă probleme de acces."

S.C. Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A

COMUNICAT 29.12.2018: Cum va fi restricționată circulația rutieră, în centrul municipiului Bacău, la concertele susținute de Alphaville, Ioana Ignat, Țăndărică și 10 Prăjini

Circulația rutieră va fi restricționată în municipiul Bacău pe 31 decembrie , de la ora 20, până pe 1 ianuarie 2018, la ora 6.00. Măsurile se datorează concertelor care vor avea de Revelion, în Municipiul Bacău, pe scena din parcarea Hotelului Moldova, în zona Parcului Trandafirilor unde sunt așteptați să participe mii de băcăuani.
Concertul „Revelion 2019“, organizat de Primăria Municipiului Bacău prin  Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A,. a primit avizul favorabil din partea Comisiei de avizare a manifestațiilor publice, constituită în baza legii 60/1991. Au fost obținute avizele necesare de la Inspectoratul de Poliție al Județului Bacău dar și de la Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgențe, pentru focul de artificii care va fi lansat din Parcul Catedralei, la ora 23.59.
Pentru buna desfășurare a a evenimentului se vor închide următoarele străzi, în intervalul 31 decembrie, ora 20.00 -1 ianuarie, ora 6.00:  Mihai Viteazu, tronsonul cuprins între intersecția cu Bulevardul Unirii și accesul din spatele Hotelului Moldova, Popa Șapcă, tronsonul cuprins între Vivariu și strada Mihai Viteazu, Nicolae Bălcescu, tronsonul cuprins între sensul giratoriu de pe strada 9 Mai și Statuia lui Ștefan cel Mare, George Bacovia, tronsonul cuprins între intersecția cu Banca Națională și statuia lui Ștefan cel Mare, Mihail Kogălniceanu, tronsonul cuprins între statuia lui Ștefancel Mare și intersecția cu străzile Oituz și Războieni.
S.C. Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A.
29 decembrie 2018

COMUNICAT DE PRESĂ 13.12.2018: Alphaville, Ioana Ignat și Ovidiu Lipan Țăndărică și Fanfara 10 Prăjini vor cânta, de Revelion, în Bacău

S.C. Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A. organizează pe 31 decembrie, la noaptea dintre ani, un spectacol, în cadrul căruia vor susține un recital Ioana Ignat, Alphaville, Ovidiu Lipan Țăndărică și Fanfara 10 Prăjini.
Evenimentul va avea loc pe scena care va fi amplasată pe strada Nicolae Bălcescu, în zona Parcului Trandafirilor. Fiecare artist va susține un recital de 45 de minute. La ora 12 va avea loc focul de artificii.
În prezent, Formația Alphaville, din Germania, îi are în componență pe Marian Gold (Hartwig Schierbaum), Carsten Brocker, David Goodes și Jakob Kiersch. Trupa a devenit populară în întreaga lume încă din anii 80, cu piese precum Big in Japan , Forever Young și Sounds Like A Melody.
S.C. Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A.
13 DECEMBRIE 2018

COMUNICAT 14.11.2018: SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU va prelua serviciile publice de administrare a drumurilor, străzilor, precum și a cimitirelor din municipiul Bacău

În cadrul ședinței Consiliului Local Bacău din data de 14.11.2018 a fost aprobată atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a străzilor și cimitirelor din municipiu către Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău. SSPM va administra străzile, parcările publice și cimitirele aparținând Municipiului Bacău.
În urma aprobării atribuirii contractului de delegare prin concesiune, SSPM va executa lucrări de construire, modernizare și întreținere a străzilor și a drumurilor din municipiu, va întreține instalațiile de dirijare a circulației, semafoarele, indicatoarele și marcajele rutiere. În total, SSPM va administra 332 de străzi din Bacău.
De asemenea, SSPM va administra cele 18 parcări cu plată și parcările rezidențiale din oraș.
Ca urmare a delegării serviciilor de administrare a cimitirelor, SSPM va asigura serviciile de întreținere, amenajare, reparații curente, pază a cimitirelor din municipiul Bacău și va asigura prestarea activităților necesare înhumării, precum și conducerea activității administrative specifice.
SSPM va asigura administrarea serviciilor conform regulamentelor aprobate în ședința Consiliului Local. În calitate de concesionar, Municipiul Bacău a stabilit standardele de calitate pe care SSPM se obligă să le îndeplinească în urma delegării serviciilor.
S.C. Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A. este o societate cu capital public, având ca unic actionar Municipiul Bacău, înființată prin Hotărârea Consiliului Local Bacău nr. 352 din 06.12.2016, cu scopul de a asigura creșterea eficienței și calității serviciilor publice.
S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A.
14.11.2018                                                                            

 

COMUNICAT 02.11.2018: A fost asfaltată integral strada Ion Luca. Încep lucrările pe străzile Nicu Enea, Cronicar Neculce și 1 Mai

În zilele de 1 și 2 noiembrie, Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A. a finalizat lucrările de asfaltare a străzii Ion Luca, de la intersecția cu strada George Bacovia, până la intersecția cu strada Mioriței.
În cele două zile, traficul rutier a fost restricționat pe această porțiune. Strada a fost frezată și curățată, după care a fost amorsată cu emulsie cationică, peste care a fost așternut geocompozitul și covorul asfaltic. Strada Ion Luca are 3072 de metri pătrați, pe o lungime totală de 401 metri.
Începând de luni, 5 noiembrie, Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A. va începe lucrările de frezare pe străzile Nicu Enea, Cronicar Neculce și 1 Mai, care vor fi asfaltate cu covor asfaltic.S.C.
Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A.
2 noiembrie 2018

 

COMUNICAT DE PRESĂ 24.09.2018: Începe asfaltarea străzii Iosif Cocea din municipiul Bacău

 Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău va asfalta marți, 25 septembrie, strada Iosif Cocea. Se va turna covor asfaltic pe o suprafață de carosabil de aproximativ 3600 de metri pătrați, pe o lungime 490 de metri și 7,5 metri, lățime.  
În ultimile zile, S.C. Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A. a frezat carosabilul pe toată lungimea străzii.Asfaltarea se va face pe etape, până la sfărșitul săptămânii, asftfel: pe strada Iosif Cocea, de la intersecția cu strada Ștefan Cel Mare- până la intersecția cu strada 22 decembrie, de la intersecția cu strada 22 decembrie – până la intersecția cu strada Logofăt Tăutu iar ultima etapă va fi până la intersecția cu strada Buciumului, unde se termină strada Iosif Cocea.
Rugăm posesorii de autovehicole să nu parcheze pe strada Iosif Cocea în zilele în care este programată asfaltarea. Pe  durata lucrărilor, S.C. Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A. beneficiază de sprijinul unei echipe de la Poliția Locală a Municipiului Bacău, care va asigura siguranța traficului.
S.C. Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A.
24 septembrie 2018

 

COMUNICAT DE PRESĂ 23.09.2018: Lucrări în Parcul Catedralei. O parcare și o zona de recreere vor fi amenajate pentru băcăuani.

În baza contractului încheiat cu Municipiul Bacău, Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău va amenaja spaţiul din proximitatea clădirii Catedralei și va construi o parcare pe latura nordică a amplasamentului ce încadrează Catedrala Ortodoxă „Înălţarea Domnului”. Zona ce urmează șă fie amenajată este delimitată de străzile Bulevardul Unirii, strada George Bacovia şi strada Lucreţiu Pătrăşcanu.
În etapa de proiectare s-a ținut cont de contextul arhitectural şi de specificul zonei, urmăridu-se în mod special integrarea armonioasă în ansamblul Parcului Catedralei. Vor fi amenajate trotuare, spaţii verzi, zone de refugiu și vor fi montate corpuri și stâlpi de iluminat arhitectural, pentru a pune în valoare zona.Parcarea va avea 107 locuri, iar accesul autoturismelor în incintă se va realiza din strada Lucrețiu Pătrășcanu. Pe parcursul execuției lucrărilor vor fi instituite unele restricţii de circulaţie, conform prevederilor Ordinului MT-MI 1112/411/2000.
Trotuarele vor fi amenajate din pavele de beton vibropresat montate pe un pat de nisip, iar in lateral vor fi montate elemente de mobilier urban (bănci, coșuri menajere).Va fi amenajată o zonă centrală de relaxare și alei ce vor lega diferitele zone ale parcului. De asemenea, vor fi realizate platforme prevăzute cu rampe de acces, iar spațiile verzi vor fi amenajate cu gazon, plante floricole perene, arbusti și rășinoase de talie medie.
Valoarea totală a contractului este de 1.033.571,60 de lei făra TVA, sumă ce include proiectarea și execuția lucrărilor.Durata contractului este de 6 luni, la finalul cărora Parcul Catedralei va deveni o zonă de promenadă și de recreere pentru băcăuani.
23 septembrie
  Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău 

COMUNICAT DE PRESĂ 20.09.2018: Reamenajare intersecție în sistem giratoriu pentru străzile Calea Romanului-Bulevardul Unirii

S.C. Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A. începe din data de 20 septembrie 2018 execuția lucrărilor în cadrul proiectului „Reamenajare intersecție în sistem giratoriu pentru străzile Calea Romanului-Bulevardul Unirii“, în baza contractului semnat cu Municipiul Bacău. Durata execuției lucrărilor este de 10 luni și 10 zile.
Valoarea totală a contractului, ce cuprinde proiectul și execuția lucrărilor, este estimată la 3.958 milioane de lei, fără TVA.
În prima etapă a fost realizat proiectul tehnic, planul de management al traficului, planul de securitate și sănătate în muncă, au fost obținute avizele, au fost realizate caietele de sarcini, documentațiile tehnice de organizare a execuției lucrărilor și a fost obținută autorizația de construcție.
Miercuri, 19 septembrie, Societății de Servicii Publice Municipale Bacău i-a fost predat frontul de lucru, unde va executa lucrările.
În zonă, Calea Romanului are câte două benzi de circulație pe sens, fiecare cu lățimea de 3,5 metri, ce se păstrează până la intrarea în oraș, iar Bulevardul Unirii, dinspre Letea Veche are trei benzi de circulație, două spre Letea Veche și una spre Bacău, fiecare cu lățimea de 3,5 metri.
Primul sens giratoriu va fi realizat la intersecția strada Calea Romanului, cu Bulevardul Unirii, în zona insulei din spațiul verde și a bretelei de acces existente, astfel creându-se posibilitatea intrării dinspre Letea Veche spre municipiul Bacău, în condiții de siguranță și confort.
Al doilea sens giratoriu va fi realizat la intersecția Calea Romanului cu Calea Tecuciului în zona spațiului verde dintre acestea și breteaua de legătură existentă, creându-se astfel posibilitatea măririi capacității de acces dinspre Letea Veche spre oraș.
Pentru realizarea investiției și îmbunătățirea semnificativă a condițiilor de trafic va fi realizat un nou sistem rutier. Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A. va moderniza atât porțiunile carosabile din zonă, care vor fi reasfaltate, cât și trotuarele,  care vor fi amenajate cu pavele.
20 septembrie     S.C. Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A.

COMUNICAT 04.08.2018: S.S.P.M. Bacău continuă lucrările de reparaţii şi întreţinere a străzilor din Municipiul Bacău

S.C. S.S.P.M.Bacau S.A. continua lucrările de reparații în cadrul contractului nr.68805/2018, pe străzile Bicaz, Aviatori, Chimiei, Aeroportului, Neptun, Victor Babeș. Sunt prevăzute intervenții pentru remedierea stării asfaltului, lucrări de întreținere a aleilor, străzilor și parcărilor cu mixtură la cald și turnarea de covoare asfaltice. Intervenții vor fi efectuate și pe strada Chimiei, unde va fi turnat covor asfaltic, urmând ca în data de 08 august să fie finalizate lucrările pe strada/zona Neagoe Vodă. De asemenea, în urma finalizării lucrărilor la rețeaua de gaz, echipele vor putea interveni pentru reparații și pe strada Prelungirea Bradului. Departament Relaţii Publice
S.C Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A
4 august 2018 

COMUNICAT DE PRESĂ 10.05.2018 - Societatea Primăriei Municipiului Bacău cosește 73 de hectare de iarbă și buruieni și 17 kilometri liniari de gard viu

 
Angajații Societății de Servicii Publice Municipale Bacău S.A. au început, în ultimile zile ale lunii aprilie, să cosească iarba și buruienile în cartierele de sud ale municipiului Bacău. Concomitent se desfășoară și activitatea de tundere a gardului viu. La finalul ficărei zile sunt adunate și transportate resturile vegetale dar și gunoaiele găsite în zona în care se desfășoară activitatea. În municipiul Bacău există 543 de hectare de zonă verde potrivit evidențelor Primăriei Municipiului Bacău.
Contractul semnat de Primăria Municipiului Bacău cu S.C. Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A., cu numărul 68925, din 24 aprilie 2018, este în valoare totală de 233 597 de lei, din care 37 297 este TVA. Pentru suma de 191 114 lei, SSPM Bacău trebuie să tundă 730 000 de metri pătrați de iarbă și buruieni iar pentru suma de 42 483 de lei, 17 000 de metri liniari de gard viu.Potrivit caietelor de sarcini, activitatea de cosit mecanic pentru suprafața de 730 000 metri pătrați se va desfășura în perioada aprilie-iulie 2018.
Muncitorii de la Societatea de Servicii Publice Municipale din Bacău lucrează acum la cosirea ierbii, cu mijloace  mecanizate, în cvartalele din municipiul Bacău, greblează suprafețele cosite și adună resturile vegetale și deșeurile de altă natură (hârtii, plastic, crengi, gunoaie) existente pe suprafețele înierbate. La finalul fiecărei zile sunt strânse și transportate gunoaiele și resturile vegetale. Norma minimă de cosit pe zi, calculată în funcție de normative, raportată la numărul de ore și angajați implica, este de 12 000 metri pătrați pe zi.
Societatea noastră are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru a evita deteriorarea materialului dendrologic plantat în perimetrul de lucru și provocarea oricăror pagube persoanelor, proprietăților publice sau private, rezultate de pe urma metodelor de lucru utilizate. Eventualele pagube vor fi suportate de societate.În paralel, SSPM Bacău efectuează și tunderea gardului viu, în baza contractului semnat cu Primăria Municipiului Bacău. În următoarele trei luni, SSPM Bacău are obligația să tundă 17 000 de metri liniari de gard viu, să strângă resturile vegetale și gunoaiele din zona gardurilor vii. Ritmul de lucru minim este de 300 de metri liniari pe zi. Societatea dispune de personal, unelte și mijloace mecanice performante și echipamente de protecțieS.C.
Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A. s-a dotat pentru îndeplinirea în bune condiții, cu respectarea normelor legale, a contractului semnat cu Primăria Municipiului Bacău.Au fost achiziționate: greble, mături, prelate de protecție, mănuși, veste reflectorizante, salopete, tricouri, șăpci, cizme rezistente la apă și noroi, pelerine, încălțăminte de protecție, cu talpă aderentă, căști de protecție, ochelari de protecție și antifoane pentru protejarea auzului dar și unelte precum: foarfecă de tuns gard viu, motocoasă cu fir, drujbă și fierăstrău mecanic. Pentru respectarea normelor de securitate în muncă s-au făcut instruiri la locul de muncă pentru evitarea oricărui incident.
S.C Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A.
10 mai 2018      
 

Comunicat 09.05.2018 - Cum arată proiectul creșei moderne de pe strada Prieteniei, realizat de Societatea de Servicii Publice a Municipiului Bacău

 45 de copii preșcolari vor avea condiții moderne la creșa proiectată de S.C. Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A., care se află în etapa finală a avizelor și studiului de fezabilitate. Amplasamentul creșei a fost stabilit pe strada Prieteniei, în incinta Școlii „Georgeta Mircea Cancicov“, loc în care există 2555 metri pătrați pe domeniul public al Municipiului Bacău. Imobilul va avea o suprafață desfășurată de 956,6 metri pătrați. 
Clădirea viitoarei creșe de pe strada Prieteniei, nr 73, din municipiul Bacău, se va învecina la nord cu sala de sport a Școlii „Georgeta Mircea Cancicov“ (fosta Școala nr 4), la est cu sediul școlii, la sud cu strada Primăverii iar la vest cu strada Bucium.
În incinta în care se va construi grădinița se află mai multe clădiri: Școala nr 4-„Georgeta Mircea Cancicov“, Grădinița cu program normal, nr 5, sala de sport, centrala termică, o magazie și un garaj. Între sala de sport și grădiniță există un teren liber, cu suprafața de 2555 de metri pătrați, pe care se va construi creșa, cu regim de înălțime parter, cu cinci clase. 
Potrivit proiectului realizat de echipa Biroului de Proiectare al SSPM Bacău, imobilul va fi construit pe cadre din beton armat, cu stâlpi și grinzi. Pereții exteriori vor fi din B.C.A., de 30 de centimetri grosime la exterior și 15 centimetri, la pereții din interiorul clădirii. Acoperișul va fi de tip terasă necirculabilă, cu atic din beton armat. Accesul la clădire se va face din strada Bucium, dinspre vest, prin două alei pietonale și una pentru autoturisme, pentru aprovizionarea cu alimente. 
Cum vor fi folosite spațiile
În spațiile grădiniței vor funcționa patru grupe de copii de 3-5 ani și o grupă mică, pentru copii de 1-2 ani. Grădinița este compartimentată astfel încât la fiecare două clase să existe un spațiu de joacă, două dormitoare și câte un grup sanitar. 
În proiect sunt prevăzute șase grupuri sanitare, din care trei vor fi doar pentru copii. Grădinița este prevăzută și cu două săli de mese. 
În cadrul imobilului micuții vor avea trei terase acoperite, în aer liber, în care vor fi amenajate locuri de joacă. În curte va fi realizat un alt spațiu de recreere. 
Viitoarea grădiniță va fi dotată cu: două oficii alimentare, o bucătărie, un depozit pentru alimente, spălătorie, depozit pentru lenjeria folosită în dormitoare, depozit pentru jucării, izolator, cabinet medical, vestiare, birou conducere și un birou administrativ.
Proiectul creșei moderne prevede toate elementele de siguranță împotriva incendiilor, cerute de normele în vigoare. Finisajele vor fi realizate din materiale cu aspect modern și rezistente în timp. 
Construirea unei noi creșe în municipiul Bacău este motivată de deficitul de locuri în învățământul preșcolar. Prin investițiile realizate de Primăria Municipiului Bacău, în 2017, numărul de locuri disponibile în creșele din oraș s-a dublat. În momentul de față 447 de copii au acces la educație preșcolară, în condiții europene. 
S.C Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A
9 mai 2018

Comunicat 08.05.2018 - Cum va arăta Piața Centrală, după amplasarea noilor module. Proiectul Societății de Servicii Publice Municipale

S.C. Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A. lucrează la realizarea studiului de fezabilitate la proiectul de modernizare al Pieței Centrale. Vor fi amplasate noi module, care vor oferi o mai bună funcționalitate spațiilor în care se desfășoară activități comerciale. 
În cadrul complexului, la cererea beneficiarului, Municipiul Bacău, sunt prevăzute noi spații de alimentație publică, de tipul cafenea, covrigarie, fast-food, etc, dotate cu grup sanitar, spațiu depozitare, echipate în funcție de specificul activității. 
Parterul va fi deschis circulației pietonale, spațiile comerciale vor fi prevazute cu vitrine, etajul va fi prevazut la exterior cu panouri pentru publicitate. Finisajele interioare vor depinde de soluția finală aleasă de beneficiar, pardoseala va fi din vopsea epoxidică, pentru a asigura curățenia facilă și aspectul plăcut.
Proiectantul va stabili și va evalua lista de dotări și echipamente necesare funcționării optime a construcției. Mai mult, acesta va include în devizul general și costurile estimative de racordare la rețeaua de energie electrică, alimentare cu apă și canalizare. Se dorește construcția unui complex nou de module comerciale cu regimul de înălțime P+1E. Parterul se organizează în așa fel încât să se asigure accesul liber și nerestricționat spre clădirea centrală a Pieței. Căile de acces și coridoarele de circulație se vor dimensiona conform normativelor în vigoare. Noul complex va asigura un minim de 165 de unități comerciale care vor avea o suprafață aproximativă de 9mp. 
Lucrări pentru înfrumusețarea zonei
Beneficiarul dorește realizarea unui nou pavaj în jurul centrului comercial, refacerea iluminatului public în zonă și recuperarea materialelor de la vechile module. 
În prezent, în fata clădirii principale a Pieții Centrale din Bacău există un complex de 165 de module pe structura metalică ușoară cu funcțiunea de spații comerciale, grupate în 3 grupuri de baterii astfel : 7 baterii de 16 module, una de 13 module și 4 baterii de 10 module. 
Acestea sunt acoperite cu policarbonat. Starea lor este depreciată considerabil datorita calității inferioarae a materialelor folosite in construirea lor cât și a gradului avansat de uzura datorat timpului și utilizarii intensive. Luminozitatea este insuficientă prin invelitoarea de policarbonat, care este spartă. În zona de amplasare a modulelor cât și pe laterala din dreapta a pieței(zona pietonal), pavajul existent este deteriorat, având o vechime de peste 20 de ani.
S.C. Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A.

Comunicat 27.04.2018 - Societatea de Servicii Publice a Municipiului Bacău continuă dezinsecția în parcurile din municipiul Bacău

Începând cu data de 28 aprilie, angajații Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A. vor efectua acțiuni de dezinsecție în mai multe parcuri din Municipiului Bacău: Cancicov, Ghereiești, Trandafirilor, Catedralei, Olimpic și Nord
Activitatea este efectuată în baza contractului semnat de S.C. Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A. cu Direcția Salubrizare, Agrement, Parcuri din cadrul Primăriei Municipiului Bacău, pe 27 aprilie, în valoare de 178 616 lei. Dezinsecția se va face pe o suprafață totală de 992 313 metri pătrați. 
Pe această cale, SSPM Bacău informează cetățenii asupra desfășurării acțiunilor de dezinsecție și combatere a dăunătorilor (căpușe, țânțari, omizi defoliatoare, gândaci etc. ) în parcurile și locurile de joacă din municipiu.
Acțiunea constă în aplicarea tratamentelor la sol, iar semnalarea efectuării lucrărilor de dezinsecție se va realiza și prin afișaje informative amplasate în apropierea obiectivelor vizate. Tratamentele vor fi efectuate în condiții corespunzatoare, respectând prevederile legale de protecția mediului și de securitate și sănătate a populației. 
Angajații SSPM Bacău au efectuat, recent, lucrări de dezinsecție în piețele orașului dar și în zona mai multor unități școlare, în baza contractelor semnate cu Primăria Municipiului Bacău.
S.C. Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A.
FOTO desinsecție în piețele municipiului Bacău

Comunicat 05.04.2018 - SSPM Bacău modernizează și amenajează clădirea în care a funcționat Biblioteca Județeană. Primăria mută aici Starea Civilă

Lucrările de reparații și igienizare de la clădirea fostei Biblioteci Județene „Costache Sturdza“ Bacău, unde a funcționat „Centrul pentru acțiuni de salvare și prevenire a dezastrelor“, sunt executate de S.C. Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A., în baza contractului semnat cu Municipiul Bacău, pe 23 martie.
Valoarea investițiilor este de 116,999 de lei, la care se adaugă TVA, în valoare de 22,229 de lei, iar termenul de finalizare este de 45 de zile.
Potrivit caietului de sarcini, SSPM Bacău trebuie să realizeze igienizarea încăperilor, văruirea lor, repararea eventualelor defecțiuni apărute la pereți. Societatea va construi un podium specific pentru oficierea căsătoriilor și va amenaja o încăpere, tranformată în arhivă, care va fi dotată cu rafturi, gratii de protecție la ferestre și la uși. În birourile în care se va lucra cu publicul vor fi montate pupitre, tip ghișeu. O altă cameră, în care vor fi depozitate certificatele de stare civilă, va fi dotată cu gratii la uși și ferestre.
În cadrul aceluiași contract este prevăzută construirea unei rampe de acces pentru persoanele cu dizabilități, realizarea și montarea unui avizier la intrarea în clădire, identificarea și repararea defecțiunilor apărute la învelitoarea acoperișului, confecționarea de rafturi metalice pentru arhivă, dar și investiții la grupurile sanitare.
Imobilul în care a funcționat Biblioteca Județeană „Costache Sturdza“ și care găzduiește  „Centrul pentru Acţiuni de Salvare şi Prevenire a Dezastrelor“ a fost consolidat și reamenajat cu fonduri de la Consiliul Județean Bacău, Guvernul României și Banca Mondială, în anul 2010.  Înainte de această investiție,  clădirea se afla într-o stare avansată de deteriorare, cu risc seismic.  Clădirea, inclusă în Lista Monumentelor, Ansamblurilor şi Siturilor Istorice, este compusă din 2 corpuri - Corpul A, construit dupa anul 1850 şi Corpul B, construit în anul 1896.
S.C. Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A. estimează finalizarea lucrărilor până pe 25 aprilie. După această dată, Primăria Municipiului Bacău va muta în spațiile igienizate și amenajate Serviciul de Stare Civilă.
S.C. Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A.

Comunicat 29.03.2018 - Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A. a început lucrările de întreținere a străzilor din orașul Bacău

În data de 26 martie a fost semnat contractul de lucrări, de întreținere a străzilor și parcărilor, între Municipiul Bacău și S.C. Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A., în valoare de un milion de lei, cu tot cu TVA.
În graficul lucrărilor sunt  incluse, până în prezent, 48 de străzi din oraș, afectate după anotimpul rece, de uzură și traficul rutier. În cadrul contractului sunt prevăzute lucrări de întreținere, de plombare a suprafețelor carosabile și necarosabile, cu mixtură stocabilă dar și lucrări de întreținere a aleilor, străzilor și parcărilor, cu mixtură la cald.
În data de 28 martie, Primăria Municipiului Bacău, prin Direcția de Drumuri, Rețele și Iluminat, a emis autorizația de execuție. Lucrările se efectuează cu avizul Serviciului Poliției Rutiere, cu respectarea tuturor măsurilor, atât pe timp de zi, cât și pe timp de noapte. La fiecare etapă a lucrărilor va fi convocat un specialist al Direcției Drumuri Publice a Municipiului Bacău.
Potrivit contractului, lucrările de întreținere a străzilor, aleilor și parcărilor cu mixtură la cald sunt evaluate la 632 de mii de lei, lucrările de întreținere și plombare a străzilor, la 169 de mii de lei, iar lucrările de întreținere a suprafețelor carosabile și necarosabile, cu materialul pus la dispoziție de achizitor, la 39 de mii de lei.
SSPM Bacău răspunde de calitatea lucrărilor, iar pentru acest contract garanția de bună execuție este de 84033 de lei. 
Printre străzile care sunt în graficul de lucrări ale S.C. Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A, stabilit de Direcția Drumuri a Municipiului Bacău, se numără:  Alexandru Șafran, Chimiei, Bicaz, Bucegi, Henri Coandă, ș.a.
S.C. Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A.

 

Comunicat 05.02.2018 - În data de 26 ianuarie, Municipiul Bacău a semnat, în calitate de beneficiar, contractul „Servicii de mentenanță a sistemului de iluminat public din municipiul Bacău“ cu S.C. Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A.

În data de 26 ianuarie, Municipiul Bacău a semnat, în calitate de beneficiar, contractul „Servicii de mentenanță a sistemului de iluminat public din municipiul Bacău“ cu S.C. Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A.
Conform prevederilor caietului de sarcini, serviciile de întreținere a iluminatului public și materialele sunt estimate pentru acest an la suma de 460.675 lei (manoperă  347.469 de lei, iar valoarea materialelor, la 113.206 lei), la care se adaugă TVA, în valoare de 87.528 de lei. Contractul a intrat în vigoare la data de 5 februarie, odată cu constituirea garanției de bună execuție și primirea primei comenzi.
Potrivit auditului energetic al sistemului de iluminat public, finalizat în luna decembrie 2017, starea sistemului este precară, în ultimii 15 ani s-au modernizat doar 7% din stâlpi și 10% din corpurile de iluminat, în cadrul unor proiecte cu finanțare europeană sau de la bugetul local.