DESPRE SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACAU S.A.

S.C. Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A. este o societate comercială pe acțiuni, cu capital public integral, având ca  unic actionar Municipiul Bacău.
Reprezentantii Adunarii Generale a Actionarilor:
• Dl. GHERASIM CONSTANTIN
• Dl. IROFTE DUMITRU
Director General:
• ZAHARIA NICOLAE 
Email: office@sspmbacau.ro / sspmbacau@gmail.com
Program audiente: in fiecare marti intre orele 09.00- 11.00

REGLEMENTĂRI/ CADRUL LEGAL

Ordonanta nr.71 din 29 august 2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local;
Hotararea nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementarilor-cadru de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local;
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public;
Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990 (**republicata**) privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare;
Hotărârea nr. 352 din 06.12.2016 privind aprobarea înfiinţării SOCIETĂŢII DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A., prin reorganizarea pe cale administrativa a Direcţiei Salubrizare Agrement Parcuri şi a Secţiei Siguranţa Circulaţiei, deservire auto şi intervenţii operative, din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău.
Hotărârea nr. 434 din 14.11.2018 pentru aprobarea atribuirii contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciilor publice de administrare a drumurilor, străzilor, precum și a cimitirelor umane din municipiul Bacău, în conformitate cu Ordonanţa nr. 71 /2002.

CONDUCEREA SOCIETĂȚII

Director general - Zaharia Nicolae
CV     DECLARAȚII 2019
Director tehnic - Sandu Aurel
 CV  DECLARATII 2019

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL S.C.  SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACAU S.A.

HOTĂRÂRI AGA

RAPORTARI

SITUAȚII FINANCIARE