ANUNȚURI ANGAJARE

Vă rugăm să atașați CV-ul bazei noastre de date sau sa ne trimiteți un email cu CV-ul dumneavoastra atasat la office@sspmbacau.ro
În cazul în care vom primi o solicitare care se potrivește calificării și aptitudinilor dumneavoastră și ar putea fi de interes, unul dintre consultanții noștri vă va contacta.

APLICA

 
Societatea de Servicii Publice Municipale Bacau S.A angajează:

 

Anunt recrutare director general

__________________________________________________________________________________________________________________

ANUNT EXPIRAT!

SC SSPM Bacau angajeaza mecanic buldoexcavator, mecanic intreținere utilaj mica mecanizare, muncitori calificati in constructii. Relatii la telefon: 0756264979 sau la sediul societatii din str. Brandusei, nr. 52, Bacau.

__________________________________________________________________________________________________________________

ANUNT EXPIRAT!

 

SC SSPM Bacau angajeaza femeie de serviciu. Relatii la telefon 0756264979

__________________________________________________________________________________________________________________

ANUNT EXPIRAT!
Anunț recrutare Specialist Achiziții
Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău angajează Specialist Achiziții.
Relații la telefon 0756264979

__________________________________________________________________________________________________________________

ANUNT EXPIRAT!
Anunt recrutare Sudor autorizat ISCIR.
Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău angajează Sudor autorizat ISCIR (confectii metalice)
CV-urile si documentele care atestă îndeplinirea condițiilor se depun la Biroul Resurse Umane la sediul din strada Constantin Ene nr 3.

__________________________________________________________________________________________________________________

ANUNȚ EXPIRAT!
Anunt recrutare Inginer căi ferate și poduri.
Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău angajează Inginer căi ferate, drumuri si poduri.
Cerințe:
-     Experiență în domeniu minim 2 ani;
CV-urile si documentele care atestă îndeplinirea condițiilor se depun la Biroul Resurse Umane la sediul din strada Constantin Ene nr 3.

__________________________________________________________________________________________________________________

Anunt recrutare Auditor intern public
Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău angajează auditor intern public, contract de muncă perioadă nedeterminată, program 8 h.
Cerințe:
 • Studii superioare economice/juridice;
 • Minimum 2 ani experiență în domeniu;
 • Cursuri de specialitate;
 • Bune abilități de comunicareși de prezentare;
 • Cunoștințe avansate Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint);
 • Cunoașterea cadrului de reglementare în domeniul auditului intern public;
Principalele responsabilități:
 • Efectuarea activității de audit public intern pe baza ordinului de serviciu pentru a evalua dacă sistemele de management financiar și control ale SSPM Bacău sunt transparente și sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficiență și eficacitate;
 • Efectuează misiuni de audit public intern ad-hoc, la solicitarea conducătorului instituției ;
 • Exercită activități de audit public intern asupra tuturor activităților din cadrul entității publice, cu privire la formarea și utilizarea fondurilor publice, precum și la administrarea patrimoniului instituției;
 • Desfășoară activități specifice de implementare a SCIM conform Ordinului Secretarului General al Guvernului nr.600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;
 • Raportează conducătorului instituției asupra constatărilor, concluziilor și recomandărilor rezultate din activitățile de audit.
CV-urile si documentele care atestă îndeplinirea condițiilor se depun la Biroul Resurse Umane la sediul din strada Constantin Ene nr 3.
_____________________________________________________________________________________________________________________________
ANUNȚ EXPIRAT!
Anunt recrutare muncitori calificati construcții:
Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău angajează muncitori calificați în domeniul construcțiilor.
Cerinte: calificare în domeniu, experiență, seriozitate în îndeplinirea sarcinilor de serviciu.
Oferim: condiții avantajoase de muncă, program luni-vineri, plata orelor suplimentare, lucrări doar pe raza municipiului Bacău.
CV-urile se depun la sediul societății din strada Constantin Ene nr.3

__________________________________________________________________________________________________________________

ANUNȚ EXPIRAT!
Muncitori calificati in constructii
Informatii suplimentare la numarul de telefon 0756264979
_____________________________________________________________________________________________________________________________
ANUNȚ EXPIRAT!
Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A angajează
Responsabil centru dezinfecție, deratizare, dezinsecție
Cerinte:
-studii superioare
-minim 1 an experiență
_____________________________________________________________________________________________________________________________
ANUNȚ EXPIRAT!
Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A angajează
Muncitori calificați pentruServiciul Producție.
_____________________________________________________________________________________________________________________________
ANUNȚ EXPIRAT!
Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A angajează:
Muncitori calificați pentru
Serviciul Drumuri Publice
_____________________________________________________________________________________________________________________________
ANUNȚ EXPIRAT!
Societatea de Servicii Publice Municipale Bacau S.A angajeaza
Auditor public intern
Cerinte:
-studii superioare finalizate
-minim 2 ani experienta in domeniu
_____________________________________________________________________________________________________________________________
ANUNȚ EXPIRAT!
Societatea de Servicii Publice Municipale Bacau S.A angajeaza
Arhitect
Cerinte:
-studii superioare finalizate
-minim 2 ani experienta
_____________________________________________________________________________________________________________________________
ANUNȚ EXPIRAT!
Societatea de Servicii Publice Municipale Bacau S.A angajeaza
Specialist relatii publice si comunicare
Cerinte:
-studii superioare in domeniu
-minim 1 an experienta
 
ANUNȚ EXPIRAT!
Societatea de Servicii Publice Municipale Bacau S.A angajeaza
Administrator financiar patrimoniu
Cerinte:
-studii medii
-minim 2 ani experienta
 
ANUNȚ EXPIRAT!
Societatea de Servicii Publice Municipale Bacau S.A angajeaza
Administrator financiar
Cerinte:
-studii superioare economice
-minim 2 ani vechime
 
ANUNȚ EXPIRAT!
Societatea de Servicii Publice Municipale Bacau S.A angajeaza
Responsabil centru dezinfectie, deratizare, dezinsectie
Cerinte:
-studii superioare
-minim 1 an experienta
 
ANUNȚ EXPIRAT!
Societatea de Servicii Publice Municipale Bacau S.A angajeaza
Agent dezinfectie, deratizare, dezinsectie
Cerinte:
-studii medii
 
ANUNȚ EXPIRAT!
Societatea de Servicii Publice Municipale Bacau S.A angajeaza
Responsabil Departament interventii rapide
Cerinte:
-studii superioare
-minim 2 ani experienta
 
ANUNȚ EXPIRAT!
Societatea de Servicii Publice Municipale Bacau S.A angajeaza
Controlor calitate - departamentul de interventii rapide
Cerinte:
-studii medii
 
ANUNȚ EXPIRAT!
Societatea de Servicii Publice Municipale Bacau S.A angajeaza
Inginer
Cerinte:
-studii superioare in domeniu
-minim 2 ani experienta
 
ANUNȚ EXPIRAT!
Societatea de Servicii Publice Municipale Bacau S.A angajeaza
Energetician
Cerinte:
-minim 3 ani experienta
-studii superioare in domeniul energeti/electric
 
ANUNȚ EXPIRAT!
Societatea de Servicii Publice Municipale Bacau S.A angajeaza
Inginer telecomunicatii electronist
Cerinte:
-minim 1 an experienta
-studii superioare in domeniul telecomunicatiilor
 
ANUNȚ EXPIRAT!
Societatea de Servicii Publice Municipale Bacau S.A angajeaza
Muncitori necalificati pentru
Serviciul Salubritate si Igienă Publica
 
ANUNȚ EXPIRAT!
Societatea de Servicii Publice Municipale Bacau S.A angajeaza
Muncitori necalificati pentru Serviciul Parcuri si Spatii Verzi
 
ANUNȚ EXPIRAT!
Societatea de Servicii Publice Municipale Bacau S.A angajeaza
Muncitori calificatipentruServiciul Productie
 
ANUNȚ EXPIRAT!
 
Societatea de Servicii Publice Municipale Bacau S.A angajeaza
Muncitori calificati pentru Serviciul Drumuri Publice
 
ANUNT EXPIRAT!
Societatea de Servicii Publice Municipale Bacau S.A angajeazaControlor Calitate - Serviciul Productie
Cerinte:
-studii superioare
-minim 1 an experienta
 
ANUNȚ EXPIRAT!
Societatea de Servicii Publice Municipale Bacau S.A angajeazaElectricieni
Cerinte:- studii medii de specialitate
-minim 2 ani vechime
-autorizatie A.N.R.E tip B.
 
ANUNȚ EXPIRAT!
Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A., prin Consiliul de Administraţie, anunţă organizarea procesului de  recrutare şi selecţie pentru postul de Director General, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011, în următoarele condiţii:
Pot candida persoanele care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
Să aibă cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
Să cunoască limba română (scris şi vorbit);
Să nu fi fost condamnată pentru infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracţiuni de corupţie, delapidare, infracţiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracţiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare;
Să nu fi fost destituită dintr-o funcţie publică şi/sau sa nu ii fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; sa nu fi fost revocati din functia de conducere din motive imputabile, pentru neîndeplinirea indicatorilor de performanţă stabiliţi prin contractul de mandat, în ultimii 5 ani;
Să nu fie în conflict de interese portivit legii şi statutului societăţii, cu poziţia de Director General al SSPM Bacău;
Să aibă studii superioare, finalizate, în domeniul tehnic/inginerie/economic/financiar-contabil;
Să aibă experienţă de consultanţă în management şi/sau conducere a unor întreprinderi publice ori societăţi din sectorul privat de minim 3 ani;
Criterii de evaluare/selecţie:
Criterii obligatorii: experienţa de consultanţă în management şi/sau conducere a unor întreprinderi publice ori societăţi din sectorul privat, competenţa managerială şi de guvernanţă corporativă şi, competenţa profesională;
Criterii opţionale: cunoştinţe despre domeniul de activitate al Societăţii şi, despre domeniul utilităţilor publice;
Aliniere cu Scrisoarea de aşteptări (doar în cazul candidaturilor din lista scurtă).
Termen de înscriere a candidaturii: 10.06.2017, ora 12:00.
Pentru informaţii suplimentare referitor la depunerea candidaturilor, persoanele interesate sunt rugate să acceseze site-ul SSPM Bacău (www.sspmbacau.ro) sau nr. Tel. 0756264979