Info Public

ANUNT In atentia membrilor Consiliului de Administratie al SSPM Bacau

SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACAU SA anunţă membrii Consiliului de Administratie ca, asistata de expert independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL, începe procesul de evaluare in vederea selectarii dintre membrii consiliului a Directorului General in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Societatii, respectivArt 13.3 – “Directorul General este numit dintre administratorii societăţii şi are calitatea de
administrator executiv”.

Condițiile generale si specifice minime obligatorii pentru pozitia de DIRECTOR GENERAL.

Posted in ACTIVITATI.