Info Public

NOTA! Având în vedere situaţia actuală privind pericolul răspândirii coronavirusului Covid-19, vă rugăm să transmiteti documentele semnate si stampilate in format electronic, pe adresa office@sspmbacau.ro sau sspmbacau@gmail.com .

Obiectul achzitiei: contractarea serviciilor de paza pentru obiectivele aflate in administrarea SSPM Bacau S.A. , pentru o perioada de 12 luni de la data incheierii contractului de achizitie publica.  

Serviciul de paza se adreseaza obiectivelor care necesita supravegherea spatiului exterior sau interior, in functie de specificul acestora, locurilor cu risc de producere a actelor de violenta sau de tulburare a linistii si ordinii publice si care necesita prezenta umana pentru luarea rapida a deciziilor in caz de forta majora.

Valoarea estimata a achizitiei: 720 000 lei fara TVA.

Documentele achizitiei: 

Termen de depunere oferta: 18.03.2020 ,ora 14.00.

Posted in ACTIVITATI.