Raportul privind activitatea SSPM Bacau în anul 2019.

În baza contractului de delegare, în anul 2019, Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A. a desfășurat următoarele categorii de activități: întreținere și reparații drumuri, administrarea cimitirelor, administrarea parcărilor publice din municipiu.

În baza contractelor încheiate cu Municipiul Bacău , în 2019 SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A. a desfășurat și activități de:  igienizare și amenajare, iluminat festiv, aplicare marcaje rutiere, montaj, întreținere și reparații indicatoare rutiere, întreținere a sistemului de iluminat public, dezinsecție, dezinfecție, deratizare, organizare evenimente, tuns și cosit mecanic. 

AICI RAPORTUL DE ACTIVITATE AL SSPM BACAU ÎN 2019.

Posted in ACTIVITATI.