Contract de mentenanță a sistemului public de iluminat

În data de 26 ianuarie, Municipiul Bacău a semnat, în calitate de beneficiar, contractul „Servicii de mentenanță a sistemului de iluminat public din municipiul Bacău“ cu S.C. Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A.
Conform prevederilor caietului de sarcini, serviciile de întreținere a iluminatului public și materialele sunt estimate pentru acest an la suma de 460.675 lei (manoperă 347.469 de lei iar valoarea materialelor, la 113.206 lei), la care se adaugă TVA, în valoare de 87.528 de lei. Contractul a intrat în vigoare la data de 5 februarie, odată cu constituirea garanției de bună execuție și primirea primei comenzi.
Potrivit auditului energetic al sistemului de iluminat public, finalizat în luna decembrie 2017, starea sistemului este precară, în ultimii 15 ani s-au modernizat doar 7% din stâlpi și 10% din corpurile de iluminat, în cadrul unor proiecte cu finanțare europeană sau de la bugetul local.
În baza contractului, S.C. Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A. se obligă să presteze serviciile la standardele și performanțele din propunerea tehnică, în acord cu legislația în vigoare. SSP Bacău este răspunzător de operațiunile și metodele utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.


Societatea de Servicii Publice va prezenta la finalul fiecărei luni o situație privind intervențiile efectuate și remedierile făcute la stâlpii de iluminat public. Potrivit prevederilor contractuale, nu se plătesc intervențiile nesoluționate iar SSP Bacău este obligată să respecte termenele de execuție prevăzute în caietul de sarcini.
Municipiul Bacău, beneficiar al contractului, se obligă să recepționeze lucrările la termen iar emiterea facturii se va face după primirea avizului favorabil din partea beneficiarului. Plata facturii se va face în termen de 30 de zile de la data înregistrării facturii la beneficiar. Dacă beneficiarul nu onorează facturile în termen de 14 zile de la expirarea perioadei convenite, prestatorul are dreptul de a sista lucrările.
Menționăm faptul că S.C. Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A. a efectuat și în ultimile patru luni ale anului 2017, în baza unui contract, servicii de mentenanță ale sistemului de iluminat public al municipiului Bacău. Au fost efectuate peste 500 de intervenții prin care s-au remediat defecțiuni în toate zonele orașului Bacău.
Starea sistemului de iluminat public în municipiul Bacău
Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a contractat în cursul anului 2017, în cadrul unui proiect, un consorțiu de experți (Berliner Energie Agentur (Lider de proiect), Tractebel Engineering (Expert tehnic), Țuca Zbârcea și Asociații (Expert jurist) și TUD Business Consulting (Expert financiar) pentru realizarea unui audit energetic, în vederea realizării unui proiect de modernizare a iluminatului stradal pentru trei municipalități (Bacău, Constanța, Botoșani).
În perioada octombrie-decembrie 2017 a fost elaborat studiul „AUDIT ENERGETIC AL SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL BACĂU“.
Potrivit studiului amintit, sistemul de iluminat public al Municipiului Bacău, care deservește populația municipiului, este compus în principal din:
– 475 km rețele electrice (în majoritate linii electrice aeriene, în sistem monofazat, bifazat sau trifazat) aferente iluminării a 198 km de străzi, dar și iluminarii aleilor pietonale, parcurilor, podurilor, tunelelor, pasajelor (date aferente lunii ianuarie 2017);
– 8.771 stâlpi (dintre care 4.195 stâlpi pe străzile principale, 4.632 stâlpi aferenți străzilor secundare și 56 de stâlpi instalați pe alei pietonale și în parcuri). Stâlpii aferenți sistemului de iluminat public, in majoritate, au fost instalați în perioadele 1970-1999 și 2000-2009.
– 9.084 corpuri de iluminat, care sunt clasificate după cum urmează (conform analizei efectuate în luna februarie 2017): 3.250 corpuri de iluminat cu vapori de sodiu (VS), 5.541 corpuri de iluminat cu vapori de mercur (VM) și 293 corpuri de iluminat cu LED.
– 186 contoare de măsurare a energiei electrice şi respectiv, 147 posturi de transformare.
Proprietarii infrastructurii de iluminat public sunt Primăria Municipiului Bacău și operatorul local de distribuție a energiei electrice E.ON Distribuție România SA (actual Delgaz Grid SA). Primăria Municipiului Bacău deține 100% din corpurile de iluminat existente şi cca. 72% din stâlpii de iluminat
public, restul de 28% aflându-se în proprietatea operatorului local de distribuție a energiei electrice (Delgaz Grid SA).
„Starea generală actuală a sistemului de iluminat public este precară“
Potrivit studiului „Audit energetic al sistemului de iluminat public din municipiul Bacău:
„În ultimii 15 ani, investițiile în sistemul de iluminat public al Municipiului Bacău au fost relativ reduse. În perioada 2001-2016, s-au modernizat aprox. 7% din numărul total de stâlpi (640 de stâlpi) şi, respectiv, corpurile de iluminat aferente acestora, reprezentând cca. 10% din numărul total de corpuri de iluminat (s-au instalat 620 corpuri de iluminat cu vapori de sodiu, cca. 6,8 % din total și 293 corpuri cu tehnologie LED, reprezentând cca. 3,2 % din total). Modernizarea s-a făcut ca urmare a implementării de proiecte europene cu fonduri nerambursabile sau ca investiții ale administrației locale.
Starea generală actuală a sistemului de iluminat public este precară din punct de vedere al eficienței energetice și respectiv, al stării tehnice a ansamblurilor componente ale sistemului de iluminat (cabluri și stâlpi), dat fiind că:
• în mare parte, tehnologia folosită este depășită din punct de vedere tehnic și energetic;
• vechimea rețelei de iluminat stradal şi a stâlpilor este (cu excepția zonelor reabilitate recent) de peste 40 ani, existând un potențial ridicat de reabilitare/modernizare şi reducere a consumului / costurilor aferente;
• consumul de energie electrică este ridicat (cca. 33 MWh/km stradă iluminată) comparativ cu un consum al unui sistem de iluminat similar, dar dotat cu corpuri de iluminat eficiente energetic (în multe orașe europene, consumul variază între 10–18 MWh/km stradă iluminată);
• nivelul de iluminat (luminanța la nivelul suprafeței) nu este conform standardelor în vigoare (SR EN 13201-1÷4:2004 și CIE 115-2010) pe întreg conturul municipiului;
• sistemul de tele-management (comandă) și control nu este implementat în cadrul sistemul de iluminat public.
• acestor observatii privind starea tehnică, li se adauga aspectul „poluarea vizuala” – conform HG nr. 490/2011 care completeaza Regulamentul general de urbanism aprobat prin HG nr. 525/1996, cablurile de utilităţi publice trebuie să fie amplasate în subteran.
Deoarece diferențele între criteriile stabilite prin normativul republican PE136/1988 (în vigoare înainte de anul 1990) și criteriile SR EN 13201/2004, CIE 115-2010 standardizate în România prin SR EN 13433/1999 (cu actualizările ulterioare), normativul AND 603/2012 și normativul PE 136/1998 (aplicabil în cazul sistemului de iluminat public al municipiului) sunt esențiale, abordarea unor ample acțiuni de modernizare şi reabilitare a iluminatului public din Municipiul Bacău este absolut necesară.
Conform celor menționate mai sus, se recomandă modernizarea sistemului de iluminat public, în vederea creşterii eficienței energetice a acestuia, dar şi pentru conformarea cu standardele actuale în vigoare şi cu legislația aplicabilă pentru iluminat si pentru imbunatatirea aspectului estetic al spatiilor publice din municipiu“, se arată în analiza facută de experții consorțiului format din Berliner Energie Agentur, Tractebel Engineering, Țuca Zbârcea și Asociații și TUD Business Consulting .

 

Posted in SSPMBC.