Acțiuni de dezinsecţie, dezinfecţie și deratizare

Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău  S.A. va demara o campanie de dezinsecţie, dezinfecție și deratizareavând ca obiect parcuri, platforme și puncte publice de precolectare deșeuri, toalete publice construite, toalete publice vidanjabile. Acțiunile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare se vor desfășura lunar, în perioada iulie- septembrie, în intervalul orar 05.00–09.00 și 16.00 – 20.00. Data exactă a desfășurării activităților va fi comunicată prin afișaj informativ la fiecare locație, cu o zi înainte. În funcție de condițiile meteorologice, perioada se poate prelungi. Toate substanțele utilizate pe parcursul acțiunilor de dezinsecție, dezinfecție și deratizare au avizul Comisiei Naționale de Produse Biocide din cadrul Ministerului Sănatății și respectă Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor (Regulamentul CLP).Substanțele folosite și soluțiile preparate nu prezintă efecte toxice asupra organismului uman și animal, însă contactul repetat şi prelungit cu pielea şi ochii poate cauza iritaţii. Prin urmare, lansăm către dumneavoastră recomandarea de a supraveghea copiii, bătrânii și animalele de companie în zona obiectivelor vizate și de a  evita frecventarea acestor locații  pentru o perioadă de 24 h după efectuarea tratamentelor. Va mulțumim pentru înțelegere!

Echipa S.S.P.M.Bacău

Posted in ACTIVITATI.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *