SERVICII DE ILUMINAT

S.C. Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A. oferă servicii profesionale pentru mentenanța și îmbunătățirea performanțelor sistemului de iluminat. În prezent, societatea noastră desfășoară, zilnic, intervenții la sistemul public de iluminat public al Municipiului Bacău, în baza contractului semnat cu Primăria Bacău pentru anul 2018 și în urma sesizărilor beneficiarului.

Proiectare, execuție, service, verificari si incercari în regim privat, pentru: 

  • tablouri electrice de apartamene

  • instalatii electrice interioare iluminat

  • instalatii electrice interioare priza si forta

  • instalatii electrice industriale

  • instalatii electrice exterioare iluminat rezidential

  • instalatii electrice exterioare iluminat public

  • bransamente electrice aeriene si subterane

  • retele electrice aeriene si subterane cu tensiunea pana la 1 kV

  • tablouri electrice de forta

Raport august 2018- Mentenanța sistemului de iluminat public

Serviciile de mentenanță a sistemului de iluminat public din municipiul Bacău sunt asigurate de S.C. Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A. prin intermediul Serviciului Iluminat, în baza comenzilor primite de la Serviciul Rețele, Drumuri și Iluminat din cadrul Primăriei Bacău.

În intervalul 01 – 31.08.2018 au fost primite 4 comenzi colective. Comenzile de remediere a defecțiunilor din sistemul de iluminat public, însumau un număr de 235 sesizări cu un total de 320 defecțiuni semnalate, după cum urmează:

Document Număr document SDRI / SSPM Dată document SDRI / SSPM Număr sesizări Număr defecțiuni semnalate
Comandă 69356 / 1513 09 / 13.08.2018 55 66
Comandă 69383 / 1563 14 / 21.08.2018 67 96
Comandă 69387 / 1636 20 / 31.08.2018 49 70
Comandă 69418 / 1630 29 / 31.08.2018 64 88

Serviciul Iluminat din cadrul Societății de Servicii Publice Municipale Bacău S.A., a preluat comenzile și a efectuat constatări în teren, iar în urma celor 235 sesizări, s-au identificat 338 CIL care necesitau intervenție. 

Document Număr document SDRI / SSPM Dată document SDRI / SSPM Număr sesizări Număr CIL nefuncționale
Comandă 69356 / 1513 09 / 13.08.2018 55 106
Comandă 69383 / 1563 14 / 21.08.2018 67 88
Comandă 69387 / 1636 20 / 31.08.2018 49 54
Comandă 69418 / 1630 29 / 31.08.2018 64 90

Serviciul Iluminat a intervenit pentru remedierea deranjamentelor sesizate prin comenzi de către Serviciul Drumuri, Rețele și Iluminat.

În intervalul 01 – 31.08.2018 s-au efectuat 200 intervenții, 21 înlocuiri de CIL, 283 m LES înlocuit, realizat 9 întinderi LEA, ocazii cu care au fost înlocuite / montate 120 lămpi, 67 bobine, 83 ignitere, 118 alte elemente. De asemenea, s-au montat 18 cofreți.

Valoarea serviciilor prestate în intervalul 01 – 31.08.2018 este de 40.892,92 lei fără TVA.

Raport mai-iunie 2018- Mentenanța sistemului de iluminat public

În intervalul 01 – 31.05.2018 au fost primite 4 comenzi colective de remediere a defecțiunilor din sistemul de iluminat public. Comenzile , însumau un număr de 236 sesizări cu un total de 322 defecțiuni semnalate.

Serviciul Iluminat din cadrul Societății de Servicii Publice Municipale Bacău S.A., a preluat comenzile și a efectuat constatări în teren. În baza celor 236 sesizări, au fost identificate 429 CIL care necesitau intervenție.

S-a intervenit pentru remedierea deranjamentelor sesizate. În intervalul 01 – 31.05.2018 s-au efectuat 108 intervenții, 48 înlocuiri de CIL, 1 înlocuire de stâlp și 75m cablu, ocazii cu care au fost înlocuite / montate 70 lămpi, 17 bobine, 20 ignitere, 294 alte elemente. De asemenea, s-au montat 60 cofreți.

În intervalul 01 – 30.06.2018 au fost primite 4 comenzi colective de remediere a defecțiunilor din sistemul de iluminat public, însumând 173 sesizări- 244 defecțiuni semnalate.

În intervalul 01 – 30.06.2018 s-au efectuat constatări pe teren, iar în baza celor 173 sesizări, au fost identificate 326 CIL care necesitau intervenție.

În total s-au efectuat 174 intervenții, 23 înlocuiri de CIL, 200m LES înlocuit, realizat 8 întinderi LEA (170m), ocazii cu care au fost înlocuite / montate 124 lămpi, 55 bobine, 66 ignitere, 133 alte elemente. De asemenea, s-au montat 21 cofreți.

Raport aprilie 2018- Mentenanța sistemului de iluminat public

Elaborat în baza contractului Servicii de întreținerea sistemului de iluminat public din municipiul Bacău încheiat în 26.01.2018 între Municipiul Bacău și S.C. Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A.

Serviciile de întreținere a sistemului de iluminat public din municipiul Bacău asigurat de S.C. Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A. prin intermediul Serviciului Iluminat, în baza comenzilor primite de la Serviciul Rețele, Drumuri și Iluminat din cadrul Primăriei Bacău.

În intervalul 01 – 30.04.2018 au fost primite 6 comenzi colective, prezentate în tabelul de mai jos. Comenzile de remediere a defecțiunilor din sistemul de iluminat public, însumau un număr de 308 sesizări cu un total de 416 defecțiuni semnalate, după cum urmează:

Document Număr document SDRI / SSPM Dată document SDRI / SSPM Număr sesizări Număr defecțiuni semnalate OBS
Comandă 68836 / 578 03 / 04.04.2018 77 106  
Comandă 68852 / 614 10 / 11.04.2018 40 52  
Comandă 68875 / 690 17 / 19.04.2018 55 69  
Comandă 68907 / 703 20 / 23.04.2018 72 97  
Comandă 68923 / 719 24 / 25.04.2018 31 32  
Comandă 68971 / 742 26 / 27.04.2018 33 60  

Serviciul Iluminat din cadrul Societății de Servicii Publice Municipale Bacău S.A., a preluat comenzile și a efectuat constatări în teren.

În intervalul 01 – 30.04.2018 s-au efectuat constatări pe teren, iar în urma celor 308 sesizări, s-au identificat 607 CIL care necesitau intervenție.

Document Număr document SDRI / SSPM Dată document SDRI / SSPM Număr sesizări Număr CIL nefuncționale OBS
Comandă 68836 / 578 03 / 04.04.2018 77 136  
Comandă 68852 / 614 10 / 11.04.2018 40 107  
Comandă 68875 / 690 17 / 19.04.2018 55 104  
Comandă 68907 / 703 20 / 23.04.2018 72 135  
Comandă 68923 / 719 24 / 25.04.2018 31 58  
Comandă 68971 / 742 26 / 27.04.2018 33 67  

Serviciul Iluminat, a intervenit pentru remedierea deranjamentelor sesizate prin comenzi de către Serviciul Drumuri, Rețele și Iluminat.

În intervalul 01 – 30.04.2018 s-au efectuat 129 intervenții, 130 înlocuiri de CIL și s-au montat 22 cofreți, ocazii cu care au fost înlocuite / montate 85 lămpi, 56 bobine, 60 ignitere, 7 dulii, 203 alte elemente.

Valoarea serviciilor prestate în intervalul 01 – 30.04.2018 este de 35.748,56 lei la care se adaugă TVA în valoare de 6792,23 lei.

Valoarea materialelor folosite în intervalul 01 - 30.04.2018 este de 14.791,28 lei la care se adaugă TVA în valoare de 2810,34 lei.

 

Legendă:

 

CIL = corp de iluminat

SDRI = Serviciul Drumuri, Rețele și Iluminat din cadrul Primăriei Municipiului Bacău

SIL = Serviciul Iluminat din cadrul SSPM Bacău

SSPM = S.C. Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A.

Intervenții la sistemul public de iluminat- RAPORT ACTIVITATE 1-31 martie 2018

În baza contractului ”Servicii de întreținerea sistemului de iluminat public din municipiul Bacău” încheiat în 26.01.2018 cu Municipiul Bacău, S.C. Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A. prin intermediul Serviciului Iluminat  a prestat servicii de mentenanță a  rețelei publice de iluminat, în baza comenzilor primite de la Serviciul Rețele, Drumuri și Iluminat din cadrul Primăriei Bacău.

În intervalul 01 – 31.03.2018 au fost primite 6 comenzi de remediere a defecțiunilor din sistemul de iluminat public, însumând 279 sesizări și un total de 673 defecțiuni semnalate, după cum urmează:

Număr comandă

Număr sesizări

Număr defecțiuni semnalate

68688

67

130

68709

40

58

68741

45

100

68794

49

108

68778

35

193

68813

43

84

Serviciul Iluminat din cadrul Societății de Servicii Publice Municipale Bacău S.A., a preluat comenzile și a efectuat constatări în teren

 

În intervalul 01 – 31.03.2018 s-au efectuat constatări pe teren, iar în urma celor 279 sesizări, s-au identificat 698 CIL care necesitau intervenție.

 

Comandă Număr sesizări

Număr CIL nefuncționale

68688

67

74

68709

40

89

68741

45

149

68794

49

178

68778

35

125

68813

43

83

Valoarea serviciilor prestate în intervalul 01 – 31.03.2018 este de 38.915,32 lei la care se adaugă TVA în valoare de 7.393,91 lei.În intervalul 01 – 31.03.2018 s-au efectuat 254 intervenții, 51 înlocuiri de CIL și s-au montat 42 cofreți, ocazii cu care au fost înlocuite / montate 155 lămpi, 68 bobine, 70 ignitere, 9 dulii, 300 alte elemente.

Valoarea materialelor folosite în intervalul 01 - 31.03.2018 este de 23.301,59 lei la care se adaugă TVA în valoare de 4.472,30 lei.

 

Update! Intervenție în zona Alexandru cel Bun- Nufărului

de iluminat public

În data de 05.03.2018 s-a intervenit în zona Bistrița Lac, unde au fost semnalate defecțiuni la sistemul de iluminat public. S-au constatat multiple defecțiuni la rețeaua de iluminat public, pe străzile: Alexandru cel Bun, Nufărului, Florilor și Livezilor. Au fost localizate și izolate 3 puncte ce prezentau pericol de electrocutare și a fost solicitată aprobarea pentru continuarea intervențiilor în zonă.

Având în vedere ca nu există, la nivel de municipiu, scheme electrice actualizate, localizarea și remedierea tuturor defecțiunilor se va prelungi, însă echipele S.C. S.S.P.M.B. S.A. fac tot posibilul pentru a interveni la punctele electrice afectate și a minimiza disconfortul resimțit de cetățeni. Pentru semnalarea defecțiunilor la sistemul de iluminat public, invităm cetățenii să acceseze siteul Municipiului Bacău, rubrica ”PETIȚII” .

Raport februarie 2018- Mentenanța sistemului de iluminat public

S.C. Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A.,  prin intermediul Serviciului Iluminat, a asigurat servicii de mentenență și reparații la rețeaua de iluminat public din municipiul Bacău, în luna februarie, în baza comenzilor primite de la Serviciul Rețele, Drumuri și Iluminat din cadrul Primăriei Bacău.

Au fost primite comenzi pentru 240 sesizări, în care au fost semnalate 402 defecțiuni. S-au efectuat constatări pe teren, iar în urma celor 240 sesizări, s-au identificat 375 CIL nefuncționale. În intervalul 01 – 28.02.2018 s-au efectuat 292 intervenții, 12 înlocuiri de CIL, 3 reorientări de CIL și s-au montat 9 cofreți. Au fost înlocuite/montate 190 lămpi, 52 bobine, 32 ignitere, 20 dulii și 125 de alte elemente.  Valoarea serviciilor prestate în luna februarie este de 40.224,84 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 7.643,48 lei.

RAPORT ianuarie 2018- Mentenanța sistemului de iluminat public

În perioada 1-15 ianuarie, întreținerea sistemului de iluminat public din municipiul Bacău a fost asigurată de S.C. Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A., în baza comenzilor primite de la Serviciul Rețele, Drumuri și Iluminat, din cadrul Primăriei Bacău. Au fost primite 77 sesizări, în care au fost semnalate 139 de defecțiuni.În același interval de timp s-au efectuat 92 intervenții, în urma cărora au fost înlocuite / montate 40 lămpi, 13 bobine, 6 ignitere, 2 dulii și 34 de alte elemente. Au fost aduse, astfel, în parametri funcționali 92 corpuri de iluminat.

Valoarea serviciilor, pentru cele 92 intervenții este de 9.533,80 lei la care se adaugă TVA în valoare de 1811,42 lei. Valoarea materialelor folosite este de 5.092,09 lei la care se adaugă TVA în valoare de 967,50 lei.

AM GĂSIT

AM FĂCUT