DESPRE NOI

DESPRE SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACAU S.A.

S.C. Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A. este o societate comercială pe acțiuni, cu capital public integral, având ca  unic actionar Municipiul Bacău.

Reprezentantii Adunarii Generale a Actionarilor:
• Dl. GHERASIM CONSTANTIN
• Dl. IROFTE DUMITRU

Director General:
• ZAHARIA NICOLAE *

Email: office@sspmbacau.ro / sspmbacau@gmail.com
Program audiente: in fiecare marti intre orele 09.00- 11.00

REGLEMENTĂRI/ CADRUL LEGAL

Ordonanta nr.71 din 29 august 2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local;

Hotararea nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementarilor-cadru de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local;

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public;

Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990 (**republicata**) privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare;

Hotărârea nr. 352 din 06.12.2016 privind aprobarea înfiinţării SOCIETĂŢII DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A., prin reorganizarea pe cale administrativa a Direcţiei Salubrizare Agrement Parcuri şi a Secţiei Siguranţa Circulaţiei, deservire auto şi intervenţii operative, din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău.

Hotărârea nr. 434 din 14.11.2018 pentru aprobarea atribuirii contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciilor publice de administrare a drumurilor, străzilor, precum și a cimitirelor umane din municipiul Bacău, în conformitate cu Ordonanţa nr. 71 /2002.

 

 

CONDUCEREA SOCIETĂȚII

Director general - Zaharia Nicolae*
CV     DECLARAȚII 2019

Director tehnic - Ștefanescu Ion
CV     DECLARATII 2018      DECLARATII 2019

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Ciuhat Delia Adina

Filip Bogdan 

Popa Vlad Ionut

Palea Valentin

Scorțanu Sorin         

HOTĂRÂRI AGA

RAPOARTE

SITUAȚII FINANCIAR/CONTABILE