DESPRE NOI

DESPRE S.C. S.S.P.M.B. S.A.

S.C. Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A. este o societate comercială pe acțiuni, cu capital public integral, având ca  unic actionar Municipiul Bacău.
Reprezentantii Adunarii Generale a Actionarilor:
• Dl. GHERASIM CONSTANTIN
• Dl. IROFTE DUMITRU
Director General:
• ZAHARIA NICOLAE *
Email: office@sspmbacau.ro / sspmbacau@gmail.com
Program audiente: in fiecare marti intre orele 09.00- 11.00

REGLEMENTĂRI/ CADRUL LEGAL

- Ordonanta nr.71 din 29 august 2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local;
- Hotararea nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementarilor-cadru de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local;
- Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public;
- Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
- Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990 (**republicata**) privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare;
Hotarari ale Consiliului Local al Municipiului Bacau:

- Hotararea nr. 352 din 06.12.2016 privind aprobarea infiintarii SOCIETATII DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACAU S.A., prin reorganizarea pe cale administrativa a Directiei Salubrizare Agrement Parcuri si a Sectiei Siguranta Circulatiei, deservire auto si interventii operative, din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacau.

ORGANIZAREA SOCIETĂȚII

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A.

CONDUCEREA SOCIETĂȚII

HOTĂRÂRI AGA

RAPOARTE

SITUAȚII FINANCIAR/CONTABILE