Contract de mentenanță a sistemului public de iluminat

În data de 26 ianuarie, Municipiul Bacău a semnat, în calitate de beneficiar, contractul „Servicii de mentenanță a sistemului de iluminat public din municipiul Bacău“ cu S.C. Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A.
Conform prevederilor caietului de sarcini, serviciile de întreținere a iluminatului public și materialele sunt estimate pentru acest an la suma de 460.675 lei (manoperă 347.469 de lei iar valoarea materialelor, la 113.206 lei), la care se adaugă TVA, în valoare de 87.528 de lei. Contractul a intrat în vigoare la data de 5 februarie, odată cu constituirea garanției de bună execuție și primirea primei comenzi.
Potrivit auditului energetic al sistemului de iluminat public, finalizat în luna decembrie 2017, starea sistemului este precară, în ultimii 15 ani s-au modernizat doar 7% din stâlpi și 10% din corpurile de iluminat, în cadrul unor proiecte cu finanțare europeană sau de la bugetul local.
În baza contractului, S.C. Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A. se obligă să presteze serviciile la standardele și performanțele din propunerea tehnică, în acord cu legislația în vigoare. SSP Bacău este răspunzător de operațiunile și metodele utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

Continue reading

Intervenții în regim de urgență la sistemul de iluminat public

Intervenții, în regim de urgență, ale SSPM Bacău pentru remedierea defecțiunilor la sistemul de iluminat public

În perioada 1-15 ianuarie, întreținerea sistemului de iluminat public din municipiul Bacău a fost asigurată de S.C. Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A., în baza comenzilor primite de la Serviciul Rețele, Drumuri și Iluminat, din cadrul Primăriei Bacău. Au fost primite 77 sesizări, în care au fost semnalate 139 de defecțiuni.

În același interval de timp s-au efectuat 92 intervenții, în urma cărora au fost înlocuite / montate 40 lămpi, 13 bobine, 6 ignitere, 2 dulii și 34 de alte elemente. Au fost aduse, astfel, în parametri funcționali 92 corpuri de iluminat.

Valoarea serviciilor, pentru cele 92 intervenții este de 9.533,80 lei la care se adaugă TVA în valoare de 1811,42 lei. Valoarea materialelor folosite este de 5.092,09 lei la care se adaugă TVA în valoare de 967,50 lei.