Sens unic pe o portiune din strada Neagoe Voda

La solicitarea Poliției Rutiere, pe strada Neagoe Vodă, tronsonul cuprins între intersecția cu strada Plantelor și intersecția cu strada Ecaterina Varga, se va institui SENS UNIC, cu sensul de mers spre str. Banca Națională.
Măsura ce a intrat in vigoare pe 5 octombrie, a fost dispusă în scopul eficientizării fluenței traficului rutier din zonă.

Sisteme de parcare cu acces automatizat în 3 parcări din oraș

Primăria Bacău, prin Societatea de Servicii Publice Municipale, a achiziționat recent, 3 sisteme de parcare cu acces automatizat, ce au fost montate în parcările rapide de la Piața Centrală și Piața Sud și în parcarea publică din apropierea hotelului Moldova. 

În parcarea publică de lângă Hotel Moldova a fost introdusă, spre testare, opțiunea de 𝐩𝐥𝐚𝐭𝐚̆ 𝐜𝐮 𝐜𝐚𝐫𝐝𝐮𝐥. În funcție de rentabilitatea investiției, sistemul de plată cu cardul va fi implementat ulterior și în celelalte două parcări prevăzute cu bariere.

Noile sisteme de parcare ce au înlocuit ghișeele cu operator, oferă un plus de confort conducătorilor auto. Aceștia vor putea achita taxa de parcare direct la casa automată și nu la operator, ca până acum. De asemenea, sistemul oferă conducătorilor auto posibilitatea de a vizualiza pe display, în timp real, numărul locurilor libere din parcare.

Cele două terminale de intrare (din parcarea de la Piața Centrală și din parcarea de la Piața Sud) sunt prevăzute cu bariere automate. Conducătorul auto va achita, la plecare, taxa de parcare la casa automată, folosind monede și/sau bancnote, aparatul fiind prevăzut și cu opțiunea de a elibera rest, în monede și/sau bancnote.

Scrisoare de așteptări privind administrarea și conducerea SSPM Bacău

Scrisoare de așteptări privind administrarea și conducerea S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A. pentru perioada 2019-2023.

Conform  Normelor metodologice pentru stabilirea criteriilor de selecție, de întocmire a listei scurte de până la 5 candidați pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum și a altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice din 28.09.2016, scrisoarea de așteptări face parte din setul de documente obligatorii cu care începe procesul de selecție a membrilor consiliului și directorilor/membrilor directoratului pentru întreprinderile publice, document de lucru care conține performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere și politica acționariatului privind administrarea și conducerea întreprinderii publice.

Structurile de guvernanță corporativă din cadrul autorităților publice tutelare sunt responsabile de redactarea scrisorii de așteptări, în consultare cu compartimentele de specialitate din cadrul autorității publice tutelare și cu organele de administrare și conducere ale întreprinderii publice.

Anunţ de recrutare privind selecţia membrilor în Consiliul de Administrație al S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A.

Municipiul Bacău, în calitate de autoritate publică tutelară a S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A., anunță organizarea procesului de recrutare și selecție pentru poziția de Membru în Consiliul de administrație, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, în următoarele condiții:

Număr de posturi: 5 (cinci).

Pentru a aplica la postul de Membru în Consiliul de Administrație, candidatul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții .