Raportul privind activitatea SSPM Bacau în anul 2019.

În baza contractului de delegare, în anul 2019, Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A. a desfășurat următoarele categorii de activități: întreținere și reparații drumuri, administrarea cimitirelor, administrarea parcărilor publice din municipiu.

În baza contractelor încheiate cu Municipiul Bacău , în 2019 SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A. a desfășurat și activități de:  igienizare și amenajare, iluminat festiv, aplicare marcaje rutiere, montaj, întreținere și reparații indicatoare rutiere, întreținere a sistemului de iluminat public, dezinsecție, dezinfecție, deratizare, organizare evenimente, tuns și cosit mecanic. 

AICI RAPORTUL DE ACTIVITATE AL SSPM BACAU ÎN 2019.

Inventarierea locurilor de veci din cimitirele aflate în proprietatea Municipiului Bacău

Inventarierea a început în luna august, în Cimitirul Sarata 1, care se întinde pe o suprafață de peste 9 ha. Până în prezent a fost centralizată situația a peste două treimi din totalul locurilor de veci. Următoarea activitate de inventariere a locurilor de veci se va desfășura în Cimitirul Central. 

Le recomandăm celor care dețin locuri de veci în cimitirele din municipiu să verifice documentele ce atestă dreptul de folosințã. În situația în care, perioada pentru care ați achitat contravaloarea concesiunii/dreptului de folosință a expirat, este necesara prelungirea contractului.
Vă așteptăm la biroul din incinta Cimitirului Central, în fiecare joi, începând cu ora 10.00, pentru clarificarea situațiilor privind locurile de veci.

Supraveghere video în parcările cu barieră

În cele 3 parcari prevăzute cu barieră (Piata Centrala, Piata Sud si parcarea din apropierea H. Moldova) au fost montate cu sisteme de supraveghere video, iar pe timpul zilei, activitatea va fi monitorizata in timp real.

Camerele video vor functiona 24/24 si sunt destinate exclusiv supravegherii fluxurilor de trafic. Inregistrările video pot fi puse la dispozitia autorităților competente la solicitarea acestora.