Info Public

ANUNT In atentia membrilor Consiliului de Administratie al SSPM Bacau

SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACAU SA anunţă membrii Consiliului de Administratie ca, asistata de expert independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL, începe procesul de evaluare in vederea selectarii dintre membrii consiliului a Directorului General in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Societatii, respectivArt 13.3 – “Directorul General este numit dintre administratorii societăţii şi are calitatea de
administrator executiv”.

Condițiile generale si specifice minime obligatorii pentru pozitia de DIRECTOR GENERAL.

Info Public

Achizitie servicii de paza la obiectivele din administrarea SSPM Bacau

NOTA! Având în vedere situaţia actuală privind pericolul răspândirii coronavirusului Covid-19, vă rugăm să transmiteti documentele semnate si stampilate in format electronic, pe adresa office@sspmbacau.ro sau sspmbacau@gmail.com .

Obiectul achzitiei: contractarea serviciilor de paza pentru obiectivele aflate in administrarea SSPM Bacau S.A. , pentru o perioada de 12 luni de la data incheierii contractului de achizitie publica.  

Serviciul de paza se adreseaza obiectivelor care necesita supravegherea spatiului exterior sau interior, in functie de specificul acestora, locurilor cu risc de producere a actelor de violenta sau de tulburare a linistii si ordinii publice si care necesita prezenta umana pentru luarea rapida a deciziilor in caz de forta majora.

Valoarea estimata a achizitiei: 720 000 lei fara TVA.

Documentele achizitiei: 

Termen de depunere oferta: 18.03.2020 ,ora 14.00.

Sesizeaza o defectiune a sistemului public de iluminat

Vă reamintim că orice problemă legată de rețeaua de iluminat public a Municipiului Bacău, poate fi semnalată folosind una dintre metodele enumerate mai jos:

– online la adresa https://municipiulbacau.ro/petitii-online/
– telefonic la nr. 0234984 sau 0372348156;
– sesizare scrisă depusă la registratura Primăriei.

Este foarte important să utilizați doar aceste metode pentru transmiterea sesizărilor, întrucât aceste modalități de comunicare ne permit să intervenim pentru soluționarea tuturor solicitărilor dumneavoastră.