Raport 1-15 ianuarie: întreținerea serviciului de iluminat public

În perioada 1-15 ianuarie, întreținerea sistemului de iluminat public din municipiul Bacău a fost asigurată de S.C. Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A., în baza comenzilor primite de la Serviciul Rețele, Drumuri și Iluminat, din cadrul Primăriei Bacău. Au fost primite 77 sesizări, în care au fost semnalate 139 de defecțiuni.În același interval de timp s-au efectuat 92 intervenții, în urma cărora au fost înlocuite / montate 40 lămpi, 13 bobine, 6 ignitere, 2 dulii și 34 de alte elemente.

Au fost aduse în parametri funcționali 92 corpuri de iluminat. Valoarea serviciiLor, pentru cele 92 intervenții este de 9.533,80 lei la care se adaugă TVA în valoare de 1811,42 lei. Valoarea materialelor folosite este de 5.092,09 lei la care se adaugă TVA în valoare de 967,50 lei.

Rezumat conferință de presă -13.02.2018

Având în vedere că în ultimele săptămâni în spațiul public au fost lansate afirmații eronate și incomplete, cu privire la atribuirea contractului de delegare a administrării domeniului public și privat, către S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE S.A. , conducerea societății a organizat în data de 13.02.2018, începând cu ora 11.00, o conferința de presă la sediul societății.

De asemenea, în urma evaluării interne, s-a constatat necesitatea extinderii comunicării către cetățeni, în scopul creşterii gradului de transparenţă în administrarea banilor publici. În acest sens, conferința instituie premisele unei comunicări participative, responsabile și eficiente cu beneficiarii serviciilor publice prestate de către S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE S.A. .

Din partea societății au fost prezenți la conferință: ing. Vlad Ionuț Popa- Director general, ing. Nicolae Zaharia- Manager îmbunătățire procese și ing. Mihai Bălan- Șef serviciu iluminat.

Continue reading

Acțiuni de dezinsecţie, dezinfecţie și deratizare

Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău  S.A. va demara o campanie de dezinsecţie, dezinfecție și deratizareavând ca obiect parcuri, platforme și puncte publice de precolectare deșeuri, toalete publice construite, toalete publice vidanjabile. Acțiunile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare se vor desfășura lunar, în perioada iulie- septembrie, în intervalul orar 05.00–09.00 și 16.00 – 20.00. Data exactă a desfășurării activităților va fi comunicată prin afișaj informativ la fiecare locație, cu o zi înainte. În funcție de condițiile meteorologice, perioada se poate prelungi. Toate substanțele utilizate pe parcursul acțiunilor de dezinsecție, dezinfecție și deratizare au avizul Comisiei Naționale de Produse Biocide din cadrul Ministerului Sănatății și respectă Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor (Regulamentul CLP).Substanțele folosite și soluțiile preparate nu prezintă efecte toxice asupra organismului uman și animal, însă contactul repetat şi prelungit cu pielea şi ochii poate cauza iritaţii. Prin urmare, lansăm către dumneavoastră recomandarea de a supraveghea copiii, bătrânii și animalele de companie în zona obiectivelor vizate și de a  evita frecventarea acestor locații  pentru o perioadă de 24 h după efectuarea tratamentelor. Va mulțumim pentru înțelegere!

Echipa S.S.P.M.Bacău

Reamenajare intersectie 9 Mai- Bd. Unirii

In perioada 08.09- 10.09 echipele S.C. Societatea de Servicii Publice Municipale Bacau S.A. vor desfasura lucrari de demolare a rondului giratoriu de la intersectia strazilor 9 Mai- B-dul Unirii. Lucrarile reprezinta etapa de inceput a proiectului” Reamenajare intersectie in sistem 

giratoriu- strazile 9 Mai – B-d.l Unirii”, al carei beneficiar este Municipiul Bacau. In zilele urmatoare echipele de muncitori vor proceda la demolarea  sistemului giratoriu existent, in conformitate cu prevederile caietului de sarcini, iar pentru a permite desfasurarea in conditii optime si respectarea termenului de executie al lucrarilor, in zona intersectiei vor fi instituite restrictii de circulatie. Circulatia nu va fi intrerupta, restrictiile vizand doar o portiune a carosabilului.

Va multumim pentru intelegere!