ANUNȚURI ANGAJARE

Vă rugăm să atașați CV-ul bazei noastre de date sau sa ne trimiteți un email cu CV-ul dumneavoastra atasat la office@sspmbacau.ro
În cazul în care vom primi o solicitare care se potrivește calificării și aptitudinilor dumneavoastră și ar putea fi de interes, unul dintre consultanții noștri vă va contacta.

APLICA

 
Societatea de Servicii Publice Municipale Bacau S.A angajează:

 

ANUNȚ EXPIRAT!
Muncitori calificati in constructii
Informatii suplimentare la numarul de telefon 0756264979
 
ANUNȚ EXPIRAT!
Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A angajează
Responsabil centru dezinfecție, deratizare, dezinsecție
Cerinte:
-studii superioare
-minim 1 an experiență
 
ANUNȚ EXPIRAT!
Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A angajează
Muncitori calificați pentruServiciul Producție.
 
ANUNȚ EXPIRAT!
Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A angajează:
Muncitori calificați pentru
Serviciul Drumuri Publice
 
ANUNȚ EXPIRAT!
Societatea de Servicii Publice Municipale Bacau S.A angajeaza
Auditor public intern
Cerinte:
-studii superioare finalizate
-minim 2 ani experienta in domeniu
 
ANUNȚ EXPIRAT!
Societatea de Servicii Publice Municipale Bacau S.A angajeaza
Arhitect
Cerinte:
-studii superioare finalizate
-minim 2 ani experienta
 
ANUNȚ EXPIRAT!
Societatea de Servicii Publice Municipale Bacau S.A angajeaza
Specialist relatii publice si comunicare
Cerinte:
-studii superioare in domeniu
-minim 1 an experienta
 
ANUNȚ EXPIRAT!
Societatea de Servicii Publice Municipale Bacau S.A angajeaza
Administrator financiar patrimoniu
Cerinte:
-studii medii
-minim 2 ani experienta
 
ANUNȚ EXPIRAT!
Societatea de Servicii Publice Municipale Bacau S.A angajeaza
Administrator financiar
Cerinte:
-studii superioare economice
-minim 2 ani vechime
 
ANUNȚ EXPIRAT!
Societatea de Servicii Publice Municipale Bacau S.A angajeaza
Responsabil centru dezinfectie, deratizare, dezinsectie
Cerinte:
-studii superioare
-minim 1 an experienta
 
ANUNȚ EXPIRAT!
Societatea de Servicii Publice Municipale Bacau S.A angajeaza
Agent dezinfectie, deratizare, dezinsectie
Cerinte:
-studii medii
 
ANUNȚ EXPIRAT!
Societatea de Servicii Publice Municipale Bacau S.A angajeaza
Responsabil Departament interventii rapide
Cerinte:
-studii superioare
-minim 2 ani experienta
 
ANUNȚ EXPIRAT!
Societatea de Servicii Publice Municipale Bacau S.A angajeaza
Controlor calitate - departamentul de interventii rapide
Cerinte:
-studii medii
 
ANUNȚ EXPIRAT!
Societatea de Servicii Publice Municipale Bacau S.A angajeaza
Inginer
Cerinte:
-studii superioare in domeniu
-minim 2 ani experienta
 
ANUNȚ EXPIRAT!
Societatea de Servicii Publice Municipale Bacau S.A angajeaza
Energetician
Cerinte:
-minim 3 ani experienta
-studii superioare in domeniul energeti/electric
 
ANUNȚ EXPIRAT!
Societatea de Servicii Publice Municipale Bacau S.A angajeaza
Inginer telecomunicatii electronist
Cerinte:
-minim 1 an experienta
-studii superioare in domeniul telecomunicatiilor
 
ANUNȚ EXPIRAT!
Societatea de Servicii Publice Municipale Bacau S.A angajeaza
Muncitori necalificati pentru
Serviciul Salubritate si Igienă Publica
 
ANUNȚ EXPIRAT!
Societatea de Servicii Publice Municipale Bacau S.A angajeaza
Muncitori necalificati pentru Serviciul Parcuri si Spatii Verzi
 
ANUNȚ EXPIRAT!
Societatea de Servicii Publice Municipale Bacau S.A angajeaza
Muncitori calificatipentruServiciul Productie
 
ANUNȚ EXPIRAT!
 
Societatea de Servicii Publice Municipale Bacau S.A angajeaza
Muncitori calificati pentru Serviciul Drumuri Publice
 
ANUNT EXPIRAT!
Societatea de Servicii Publice Municipale Bacau S.A angajeazaControlor Calitate - Serviciul Productie
Cerinte:
-studii superioare
-minim 1 an experienta
 
ANUNȚ EXPIRAT!
Societatea de Servicii Publice Municipale Bacau S.A angajeazaElectricieni
Cerinte:- studii medii de specialitate
-minim 2 ani vechime
-autorizatie A.N.R.E tip B.
 
ANUNȚ EXPIRAT!
Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A., prin Consiliul de Administraţie, anunţă organizarea procesului de  recrutare şi selecţie pentru postul de Director General, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011, în următoarele condiţii:
Pot candida persoanele care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
Să aibă cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
Să cunoască limba română (scris şi vorbit);
Să nu fi fost condamnată pentru infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracţiuni de corupţie, delapidare, infracţiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracţiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare;
Să nu fi fost destituită dintr-o funcţie publică şi/sau sa nu ii fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; sa nu fi fost revocati din functia de conducere din motive imputabile, pentru neîndeplinirea indicatorilor de performanţă stabiliţi prin contractul de mandat, în ultimii 5 ani;
Să nu fie în conflict de interese portivit legii şi statutului societăţii, cu poziţia de Director General al SSPM Bacău;
Să aibă studii superioare, finalizate, în domeniul tehnic/inginerie/economic/financiar-contabil;
Să aibă experienţă de consultanţă în management şi/sau conducere a unor întreprinderi publice ori societăţi din sectorul privat de minim 3 ani;
Criterii de evaluare/selecţie:
Criterii obligatorii: experienţa de consultanţă în management şi/sau conducere a unor întreprinderi publice ori societăţi din sectorul privat, competenţa managerială şi de guvernanţă corporativă şi, competenţa profesională;
Criterii opţionale: cunoştinţe despre domeniul de activitate al Societăţii şi, despre domeniul utilităţilor publice;
Aliniere cu Scrisoarea de aşteptări (doar în cazul candidaturilor din lista scurtă).
Termen de înscriere a candidaturii: 10.06.2017, ora 12:00.
Pentru informaţii suplimentare referitor la depunerea candidaturilor, persoanele interesate sunt rugate să acceseze site-ul SSPM Bacău (www.sspmbacau.ro) sau nr. Tel. 0756264979