DESPRE SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACAU S.A.

S.C. Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A. este o societate  pe acțiuni, cu capital public integral, având ca  unic actionar Municipiul Bacău.
Reprezentantii Adunarii Generale a Actionarilor:
• Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu                                                                                                                                                                                                                  • Laurentiu Chiciu
Director General:
•  Cosmin Necula
Email: office@sspmbacau.ro / sspmbacau@gmail.com
Program audiente: –

REGLEMENTĂRI/ CADRUL LEGAL

Ordonanta nr.71 din 29 august 2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local;
Hotararea nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementarilor-cadru de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local;
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public;
Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990 (**republicata**) privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare;
Hotărârea nr. 352 din 06.12.2016 privind aprobarea înfiinţării SOCIETĂŢII DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A., prin reorganizarea pe cale administrativa a Direcţiei Salubrizare Agrement Parcuri şi a Secţiei Siguranţa Circulaţiei, deservire auto şi intervenţii operative, din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău.
Hotărârea nr. 434 din 14.11.2018 pentru aprobarea atribuirii contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciilor publice de administrare a drumurilor, străzilor, precum și a cimitirelor umane din municipiul Bacău, în conformitate cu Ordonanţa nr. 71 /2002.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SSPM BACAU S.A.

NUME

2018

2019

2020

2021

CV

Chitic Monica-Mihaela

Pădureanu Leoard-Stelian

Mâță Liliana

Rău Laurențiu-Dan

Necula Cosmin

Ciuhat Delia Adina

Declaratii

Declaratii

Filip Bogdan

Declaratii

Palea Valentin

Declaratii

Zaharia Nicolae

Declaratii

Scortanu Sorin

Declaratii

Declaratii

Luncanu Clara

Maftei Sebastian Ciprian

Pavăl Florin

Popa Sebastian Dumitru