Rezumat conferință de presă -13.02.2018

Având în vedere că în ultimele săptămâni în spațiul public au fost lansate afirmații eronate și incomplete, cu privire la atribuirea contractului de delegare a administrării domeniului public și privat, către S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE S.A. , conducerea societății a organizat în data de 13.02.2018, începând cu ora 11.00, o conferința de presă la sediul societății.

De asemenea, în urma evaluării interne, s-a constatat necesitatea extinderii comunicării către cetățeni, în scopul creşterii gradului de transparenţă în administrarea banilor publici. În acest sens, conferința instituie premisele unei comunicări participative, responsabile și eficiente cu beneficiarii serviciilor publice prestate de către S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE S.A. .

Din partea societății au fost prezenți la conferință: ing. Vlad Ionuț Popa- Director general, ing. Nicolae Zaharia- Manager îmbunătățire procese și ing. Mihai Bălan- Șef serviciu iluminat.


Au fost abordate următoarele subiecte, în ordinea enumerării de mai jos:
• Activitatea S.C. Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A. de la înființare până în prezent;
• Mentenanța sistemului de iluminat public al municipiului Bacău;

• Preluarea administrării domeniului public și privat, prin delegarea gestiunii, în conformitate cu Ordonanța Guvernului 71/2002;
În prima parte a conferinței, Directorul general al S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE S.A. a prezentat raportul de activitate al societății, subliniind cele mai importante lucrări și activități desfășurate în anul 2017, printre care:
• Prestarea de servicii specializate de : dezinsecție, dezinfecție, deratizare. (Au fost montate 1165 de stații de intoxicare, iar tratamentele de dezinsecție s-au realizat în parcurile din municipiu, instituții de învățământ și instituții publice)
• Reparații și amenajări( 33 săli de clasă au fost reamenajate, cu ocazia începerii anului școlar 2017-2018, lucrări de reparații la Bazinul de inot, Teatrul de vară ”Radu Beligan”, Baza sportivă ”Constantin Anghelache” s.a.)

• Servicii de asamblare și montare mobilier urban, adică bănci și coșuri de gunoi( 200 bănci, 200 coșuri executate și montate în perioada noiembrie-decembrie 2017)
• Lucrări de igienizare și compartimentare nestructurală
• Servicii de montare și întreținere a ornamentelor festive
• Servicii de întreținere a sistemului de iluminat public.
În cadrul primului contract privind întreținerea sistemului de iluminat public au fost efectuate peste 500 intervenții la sistemul public de iluminat.
În data de 26 ianuarie, Municipiul Bacău a semnat, în calitate de beneficiar, contractul „Servicii de mentenanță a sistemului de iluminat public din municipiul Bacău“ cu S.C. Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A.

S.C. Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A. se obligă să presteze serviciile de întreținere a sistemului de iluminat, la standardele și performanțele din propunerea tehnică, în acord cu legislația în vigoare. S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE S.A. răspunde de operațiunile și metodele utilizate și de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.
În partea a doua a fost abordat subiectul preluări administrării domeniului public și privat, prin delegarea gestiunii. Ing. Nicolae Zaharia a subliniat avantajele delegării serviciilor către o societate cu capital public, mai ales din perspectiva mecanismului de control.

Astfel, pentru toate lucrările efectuate și serviciile prestate, întreprinderea publică poate fi trasă la răspundere de către acționar și de către Consiliul Local.

Posted in ACTIVITATI.